Rozvoj turismu v ČR a přímých leteckých spojení se světem závisí na podpoře incomingu, říkají klíčové instituce v oblasti cestovního ruchu

Zástupci hl. města Prahy, Středočeského kraje, Letiště Praha, CzechTourism a Prague City Tourism se domluvili na spolupráci v oblasti podpory příjezdového cestovního ruchu. Za účasti primátorky Adriany Krnáčové, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře, ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové a statutárního zástupce Prague City Tourism Petra Slepičky se shodli na společné účasti na zahraniční prezentaci České republiky jako atraktivní turistické destinace a podpoře leteckých spojení s Prahou. Zároveň vyjádřili potřebu společnými silami podpořit prodloužení pobytu přijíždějících turistů a rozšíření jejich zájmu i o místa mimo Prahu, která je dnes hlavním lákadlem.

Česká republika a Praha patří k nejžádanějším lokalitám v Evropě i ve světě a je vnímána jako atraktivní a bezpečné místo. „Praha patří mezi desítku nejpopulárnějších světových destinací. V roce 2017 byla zvolena za 9. nejpopulárnější místo v Trip Advisor Travellers’ Choice a byla také hodnocena jako nejlepší volba z pohledu atraktivity pro dovolenou ve srovnání s průměrnými výdaji.  Proto je i rozvoj leteckého spojení v České republice úzce spojen s přitažlivostí Prahy a spolupráce letiště a klíčových institucí v oblasti cestovního ruchu je velmi žádoucí,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová. Společná cílená podpora přímo na velkých zahraničních trzích s dynamicky se rozvíjejícím výjezdovým turismem může výrazně přispět k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v ČR. Zájem zahraničních turistů umožní vznik nových přímých leteckých spojení s Prahou a Čechům tak umožní pohodlně cestovat do celého světa, což by bez stabilního příjezdového turismu nebylo možné.

„Letiště Praha je bezpochyby neodmyslitelnou součástí cestovního ruchu a potřeba úzké spolupráce s našimi partnery je důležitým krokem pro podporu incomingu. Chceme společně cílit na letecké dopravce na trzích, kde na základě dostupných statistik vidíme potenciál pro zavedení přímého leteckého spojení s Prahou. Za letiště můžeme poskytnout plnou informační i datovou podporu či kontakty na tour-operátory, cestovní kanceláře a agentury. V neposlední řadě máme připraven pro dopravce zajímavý motivační systém s marketingovou podporou nových destinací.“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, a dodává: „Jsem moc rád, že se rýsují již první příklady konkrétní spolupráce. Počítáme se společnou účastí Letiště Praha a agentury CzechTourism na vybraných cestovních veletrzích cestovního ruchu nebo na mezinárodních veletrzích v oblasti leteckého odvětví, kde se domlouvají budoucí letecká spojení. V souladu s naší strategií si od spolupráce slibujeme hlavně rozvoj dálkových spojení s Asií a Severní Amerikou.“

Kromě společných akcí na zahraničních trzích a společné účasti na vybraných odborných veletrzích se účastníci shodli, že je do spolupráce potřeba více zapojit i zastupitelské úřady a postupovat společně např. v oblasti rozvoje ekonomické diplomacie v turismu nebo v otázce vízové problematiky – navýšení kapacit konzulárních úseků, zjednodušení vízové procedury či rozšíření sítě vízových center. Nastavené cíle spolupráce se opírají o dlouhodobou strategii agentury CzechTourism, která monitoruje a vyhodnocuje kvantitativní a kvalitativní potenciál stávajících i nových trhů, a která prostřednictvím svých zahraničních poboček systematicky propaguje ČR na více než 40 bonitních trzích.

Od společné podpory příjezdového cestovního ruchu přímo na zdrojových trzích v zahraničí lze očekávat rychlejší vývoj turismu i ze vzdálenějších zemí, které mají velký potenciál. Mezi tyto destinace patří například Japonsko, Indie, Čína, Thajsko nebo Malajsie a v neposlední řadě Spojené státy.

Česká republika by tak mohla získat více bonitní turistické klientely, která stráví v Praze a na jiných turisticky zajímavých místech v regionech České republiky více času. Nyní zůstávají turisté v Čechách v průměru necelé tři noci. Společným cílem bude mimo jiné jejich pobyt prodloužit a vytvořit jim takové prostředí, aby plnohodnotně využívali všechny služby nabízené v oblasti cestovního ruchu.

Podpora turistického ruchu patří k prioritám Středočeského kraje, a proto jsme připraveni stát se aktivním účastníkem nově nastavené spolupráce.  Máme zřízenu Středočeskou centrálu cestovního ruchu, jejíž činností a základním cílem je dosáhnout maximální propagace kraje a docílit zvýšení turistického potenciálu jak z řad domácí, tak i zahraniční klientely.  Centrála nyní zaměřuje své síly na to, abychom mohli ve středních Čechách nabídnout zejména vícedenní pobyty a oslovit nové skupiny turistů na základě jejich zájmu a věku. Pro letošní rok má pro tento účel centrála vytipováno několik velkých akcí, na jejichž podpoře se hodlá finančně spolupodílet společně s hlavním městem Prahou. Příkladem je 115. výročí oslav značky Harley Davidson s širokou mezinárodní účastí. Právě tento typ eventů patří podle mě k jednoznačně efektivním incomingovým akcím, které zvýší povědomí o České republice, Praze i našem kraji, a tím přispěje ke zvýšení potenciálu turismu jako celku,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že by obdobných akcí přivítala více.

Reklamy