Prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Kateřina Haring míří do čela FCEM

Kateřina Haring, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) si po svém loňském zvolení do čela českého podnikatelského sdružení ČMAPM připsala další úspěch, a to třetí nejvyšší pozici v nadnárodní asociaci pro podnikatelky a manažerky FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales). Své pozice se v rámci FCEM ujímá v době kompletní proměny vedení, kdy z čela sdružení odešla Laura Fratti Gucci a v roli předsedkyně ji nahradila francouzská podnikatelka Marie Christine Oghly.

Vedení FCEM prošlo kompletní proměnou oproti loňskému roku, kdy Česká republika hostila celosvětové setkání podnikatelek a manažerek v Kongresovém centru Praha pod vedení Laury Fratti Gucci. Nyní se funkce prezidentky FCEM ujala francouzská podnikatelka Marie Christine Oghly. Role General Secretary se zhostila Karin van Mourik z Německa a General Secretary deputy pak Kateřina Haring. Nové vedení se funkce ujalo na podzim tohoto roku s tím, že nově byly zvoleny také viceprezidentky pro Evropu, Asii, Ameriku, Latinskou Ameriku, Afriku a Austrálii.

Cíle FCEM pro rok 2018/ 2019

Marie Christine Ogly doposud zastávala funkci General Secretary a byla tak fakticky výkonnou „dvojkou“ ve sdružení FCEM po dobu mandátu Laury F. Gucci. Členkou FCEM je již 20 let a za posledních 10 let byla v jeho výkonných orgánech, účastnila se řady zásadních jednání a s organizací je úzce spjat celý její profesní život. Na březnovém zasedání FCEM v Monacu přednesla svou kandidaturu a následně byla většinově zvolena. Marie má jasnou představu o dalším směřování FCEM s tím, že mezi hlavní cíle např. patří záměr posunout FCEM více do zásadních celosvětových ekonomických setkání a akcí (např. intenzivnější spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi, ve kterých má FCEM své stálé místo – OSN, OECD, EU, IOL, UNIDO).

Marie Christine Ogly se chce rovněž angažovanost v členských národních asociacích, získat nové členky ze zemí, kde není činnost organizace rozšířena a vytvořit pracovní skupiny, které se budou věnovat aktuálním mezinárodním otázkám. Nezapomíná však ani na spolupráci se studenty a v neposlední řadě chce zlepšit výměnu informací a byznys příležitostí na platformě www.bidsnet.org, která je vytvořena speciálně pro výměnu obchodních příležitostí mezi zájemci – členy FCEM.

Dílčí výsledky ČMAP navazující na zasedání FCEM v Praze

V návaznosti na mezinárodní zasedání FCEM v Praze v loňském roce přivítala česká asociace ČMAPM mnoho nových členek, konkrétně došlo k nárůstu o 28 %. Zásadně byla navýšena činnost v regionálních klubech po celé ČR a byly učiněny změny ve fungování celé asociace uvnitř stejně jako posílena aktivita na sociálních sítích. „Hodně jsme se zaměřili na aktivaci činnosti na celonárodní i regionální úrovni stejně jako na sociálních sítích, kde jsme pokulhávali a unikala nám mladší cílová skupina,“ říká Kateřina Haring a doplňuje: „Členky jsou aktivnější na sociálních sítích, čímž se podařilo zbořit jeden jejich společný předsudek. Dokončujeme nový web, který bude nejen modernější, ale i interaktivnější. Postupně pracujeme i na boření mýtů o podnikatelkách a jakési uzavřenosti naší organizace pouze pro zkušené ženy z velkých korporací.“

K činnosti v rámci FCEM pak doplňuje: „Vnímám to jako skvělou příležitost pro nás ženy podnikatelky více se zapojit do dění celosvětových projektů, díky kterým naše firmy, i když jsou mnohdy malé, mohou získat nové příležitosti a také kontakty. Např. na posledním 65. kongresu FCEM v Římě nás bylo již za Českou republiku třináct, a i když se některé členky nejprve ostýchaly o svém podnikání mluvit, mnohdy i díky jazykové bariéře, nakonec pochopily, že i ostatní ženy z dalších zemí občas nemluví plynule anglicky a mají stejné starosti i radosti v podnikání jako ony.“

KATEŘINA HARING

Kateřina Haring byla zvolena do čela ČMAPM v prosinci 2016, kdy ve funkci vystřídala zakladatelku sdružení Olgu Girstlovou. Olga Girstlová se funkce vzdala na podzim téhož roku z osobních a zdravotních důvodů. ČMAPM zároveň přijala s volbou nové prezidentky nové stanovy. Kateřina Haring je spolumajitelkou firmy Dynamic Group.

ČMAPM

Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek je dobrovolná odborná asociace podnikatelek a manažerek, která byla založena v roce 1995. Asociace působí v deseti regionech České republiky a jako jediná asociace v ČR se může pochlubit členstvím v prestižní celosvětové asociaci podnikatelek a manažerek FCEM.

Hlavním cílem ČMAPM je vytvoření podnikatelského prostředí, které nabízí specifickou platformu pro komunikaci a další spolupráci začínajícím i zkušeným podnikatelkám, ale i ženám ve vyšších manažerských pozicích tak, aby vzájemně sdílely informace. Má to podpořit rozvoj jejich obchodních a podnikatelských aktivit.

FCEM

Světové sdružení podnikatelek je nevládní nezisková organizace sdružující významné manažerky a podnikatelky z celého světa – FCEM (Femmes Chefs d´Entreprises Mondiales). Uskupení bylo založeno v roce 1945 ve Francii paní Yvonne Edmond Foinant, sdružuje 120 zemí z 5 kontinentů a má 5milionů členek. Prezidentkou sdružení byla do roku 2017 paní Laura Frati Gucci, nyní se funkce ujala Marie Christine Oghly z Francie.

Za Českou republiku je od roku 2012 členem FCEM Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek /ČMAPM/.

Reklamy