Spuštění PSD2 je pro malé a střední firmy klíčové k tomu, aby měly levnější a obsahově stejné bankovní služby jako velcí firemní zákazníci bank. SME ušetří na úrocích a poplatcích z konverzí měn. Ty tvoří až 80 % příjmů bank.

  • PSD2 se týká i malých a středních firem. Těm přinese úspory z finančních operací a zároveň získají přístup ke stejným službám jako velcí zákazníci bank.
  • Digitalizace procesů je nezbytností pro využití všech možností, co nejen PSD2 přináší.
  • Společnost Roger provozuje řešení, díky kterému soukromí i institucionální investoři investují do faktur a tím zkracují jejich splatnost pro malé a střední podniky.
  • Roger jako první fintech společnost, požádala v lednu 2018 ČNB o licenci na PSD2. Roger má všechna potřebná pojištění.
  • Roger plně integroval digitální fakturaci ve formátu EDI využívanou převážně v odvětvích e-Commerce a FMCG.
  • Roger dělá finance pro malé a střední firmy jednodušší. Zaměřuje se na financování faktur proti velkým a bonitním odběratelům.
  • V tomto roce (2018) počítá Roger s ročním profinancovaným objemem kolem 1 mld. Kč. Za 2017 meziročně rostl o 219 %, z toho v e.commerce o 476 % a FMCG o 29 %.

„Zabýváme se financováním malých a středních firem a jsme jedinou společností, která v tomto roce požádala ČNB o licenci na PSD2. Zároveň máme potřebné pojištění,“ uvádí Adam Šoukal, ředitel Platební instituce Roger a. s. a dodává: „S vybranými bankami testujeme API pro spuštění služeb PSD2. Malým a středním firmám tím umožníme snížit náklady z finančních operací a zpřístupníme jim bankovní služby, které byly doposud dostupné pouze velkým firemním zákazníkům. Konkrétně se jedná o zlepšení cashflow díky financování faktur, konverze do cizích měn, zadávání a realizaci platebních příkazů. To vše plně digitálně.“

Roger dělá finance jednodušší, takže se naši klienti mohou naplno věnovat svému podnikání. Oni za odvedenou práci dostávají faktury a Roger jim je přemění na peníze, aby se nemuseli zadlužovat ani čekat na splatnost, takže jeho klienti jdou vždy do plusu.

Platební instituce Roger a.s. spolupracuje s velkými, často nadnárodními společnostmi, kterým řeší požadavky dodavatelů na zkrácení splatnosti faktur. Instituce upevňuje pozici na trhu financování malých a středních podniků, které dodávají kvalitní produkty a služby do velkých firem a často je trápí požadovaná dlouhá splatnost faktur.

Aktuálně je Roger v ČR první platební institucí s licencí od ČNB s implementovanou, plně digitalizovanou elektronickou fakturací EDI. Ta mimo jiné snižuje rizikovost investice pro investory a eliminuje administrativní náročnost pro zájemce o financování. Roger spolupracuje s řadou společností na financování jejich dodavatelů, kteří mají splatnost faktur 30 až 120 dnů v korunách, či cizích měnách. Roger má řešení zajímavé jak pro CFO velkých podniků, tak i pro majitele malých a středních firem. Od klientů není požadována roční garance na financování a ani nejsou nijak penalizováni. Je financováno 75 % z nominální hodnoty faktury a vybrané faktury jsou pojištěny. Díky konzervativnímu přístupu se společnosti Roger daří dobře řídit rizika, což dokládá pouze 0,09 % ztráty vkladu za rok 2016 a 0,01 % v roce 2017. V předchozích 3 letech byl Roger dokonce bez defaultu. Od počátku společnost Roger a její business finance systém generuje zisk. Růst by ale nebyl možný bez důvěry více než 150 společností a 500 investorů, kteří přes Rogera profinancovali faktury v hodnotě 1 mld. Kč.

Milníky Platební Instituce Roger a.s.:

01/2018 žádost ČNB o licenci na PSD2

01/2018 přeměna z Investiční Aukce s.r.o. na Platební instituce Roger a.s.

12/2017 profinancovány faktury v objemu 1 mld. Kč (od roku 2014)

08/2017 investiční vstup Echilon Capital

12/2016 zisk licence pro platební instituce od ČNB

01/2016 CCV jako největší dodavatel EDI v ČR vstupuje do společnosti

10/2013 zisk licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu od ČNB

06/2013 založení společnosti Adamem Šoukalem a Tomášem Slobodníkem

Ptáte se, proč právě Roger?

V padesátých letech minulého století se začalo anglické slovo „roger“ používat v radiokomunikaci pro potvrzení příjmu (received). V roce 1969 jej při misi Apollo používala dokonce samotná NASA. Pojem „roger“ se posléze ujal i v letectví jako výraz pro potvrzení přijetí pokynu (využívá jej mj. U. S. Navy a RAF, kde je zkratkou pro Recieved Order Given Expect Results; česky vydaný pokyn přijat, očekávejte výsledky, vyřízeno či schváleno). A protože plnit požadavky klientů spolehlivě, rychle a přesně je každodenním chlebem Platební instituce Roger a. s., nebylo zkrátka lepší volby.

O Platební instituci Roger a.s.:

Roger je největší business finance systém ve střední Evropě. Od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní malé a střední podniky hledající pomoc při řízení cash flow. V roce 2016 společnost pod názvem Investiční Aukce získala prvního strategického investora, technologickou společnost CCV. Tímto krokem se otevřela cesta k automatizovanému financování malých a středních firem, a to díky elektronické fakturaci EDI, jejímž největším dodavatelem pro domácí trh je právě CCV. Druhým investorem se v roce 2017 stala společnost Echilon Capital (www.echilon.cz). Díky programu JIC PLATINN získal Roger a. s. licenci ČNB pro platební instituce. Nyní má před sebou Roger rozšíření současného portfolia služeb do dalších zemí v regionu střední Evropy. Více na http://www.rogeras.com.

 

Reklamy