Deloitte posiluje ve strategickém poradenství

Praha, 14. března 2018 – Společnost Deloitte představila nový poradenský tým v oblasti tvorby strategií firem. Role lídra nového týmu na pozici Director se ujal Josef Žádník. Jeho Strategy Team bude mít na starosti projekty zejména v oblasti energetiky, dopravy a výrobního průmyslu. Soustředit se bude ale nejen na tradiční odvětví českého průmyslu.

„Sledujeme globální trendy a technologie, které ovlivňují českou ekonomiku, a firmám radíme, jak se na nadcházející změny připravit a uspět v novém tržním prostředí. Naším cílem je podporovat nejvyšší management společností v dlouhodobých strategických otázkách, jako například jaký obchodní model má firma zvolit, na jaké odvětví a zákazníky se soustředit, aby zvýšila příjmy nebo zisk, jak úspěšně uvést nový produkt nebo proniknout na zahraniční trh a jaké budou mít tato rozhodnutí dopady na samotnou společnost,“ upřesňuje nový ředitel strategického týmu Josef Žádník.

Josef Žádník před příchodem do Deloitte působil v poradenských firmách PwC a Roland Berger, kde se zaměřoval na strategické poradenství s důrazem na sektor energetiky a dopravy. Je absolventem ČVUT, oboru ekonomika a řízení energetiky, a řadu zkušeností získal při studiu na čínské Zhejiang University.

„Strategy Team Deloitte tvoří kromě Josefa Žádníka dalších pět sehraných a zkušených profesionálů. Jsme velmi rádi, že rozšířili řady Deloitte,“ říká Pavel Šiška, vedoucí partner v oddělení poradenství Deloitte, v němž nový strategický tým působí.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 244 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.