„Poptávka po individuální výuce jazyků dětí mezi rodiči roste,” říká Lenka Vejnarová z jazykové školy Jipka

Praha, 22. března 2018 – Stále více rodičů si uvědomuje důležitost jazykové výbavy svých dětí.
A proto meziročně roste počet těch, kteří pro své děti upřednostňují individuální výuku cizích jazyků před skupinovou.

Popularita individuálních jazykových kurzů roste nejen mezi dospělými. Jazyková škola Jipka za poslední rok zaznamenala také nárůst zájmu o tento typ výuky u rodičů pro jejich děti. „Obliba individuálních kurzů roste obecně, za leden a únor 2018 evidujeme nárůst počtu poptávek o více než 50 % oproti stejnému období předchozího roku. Procentuální nárůst poptávky po individuálních kurzech pro děti je ještě výraznější,” říká Lenka Vejnarová z jazykové školy Jipka, patřící pod největší českou vzdělávací skupinu EDUA Group. Kurzy jsou přitom oblíbené zejména kvůli efektivitě. Lektor se v nich po celý čas výuky plně věnuje jedinému studentovi, uzpůsobí mu tempo a intenzivněji se může věnovat látce, která studentovi činí potíže. Vedle angličtiny, která poptávce dominuje, jsou také oblíbenými jazyky španělština, francouzština a němčina.

„Rodiče si uvědomují, že individuální jazykové kurzy jsou pro dítě výhodou a poskytují lepší výsledky v kratším čase. A proto stále více z nich neváhá svému dítěti připlatit právě za individuální výuku. Výjimkou nejsou ani rodiče, kteří svému dítěti předplatí lekce pravidelně vždy jen na jeden následující měsíc, aby se nejednalo o tak zásadní zásah do rodinného rozpočtu, ale přesto velmi důsledně trvají na tom, aby jejich dítě navštěvovalo právě tento typ kurzu,” říká Lenka Vejnarová. Mezi hlavní výhody individuálních kurzů pro děti patří i to, že je možné začít je studovat kdykoliv
v průběhu školního roku, čas výuky se přizpůsobí programu dítěte podle jeho dalších kroužků, sportovních aktivit a rozvrhu ve škole, a v případě potřeby je možné upravit termín kurzu. Výuka může probíhat kdekoliv. Jak v jazykovce, tak i doma, což je v případě dětí, které pak nemusí nikam cestovat, obzvlášť výhodné. Navíc je možné domluvit se i se spolužákem a kamarádem, a na kurz tak mohou docházet dvě děti společně.

Pokud dítě chodí na kurz stejného jazyka, jaký studuje ve škole, je možno jeho výukový plán přizpůsobit tak, aby navazoval na to, co berou ve škole. Dítě si tak procvičí školní látku, doplní si mezery a lektor dovysvětlí to, co žák ve škole nepochopil. „Individuální kurzy pro děti však nejsou pouhým doučováním. Kromě dětí, kterým jazyk příliš nejde a kurz potřebují k tomu, aby si udržely dobré výsledky ve škole, často na individuální kurzy chodí i ty děti, které jsou naopak na jazyky nadprůměrně nadané, baví je a jdou jim. Proto jim rodiče zaplatí individuální výuku, aby se mohly maximálně rozvíjet a naučit se jazyk na excelentní úrovni,“ říká Lenka Vejnarová.

 

Reklamy