Advokátka Markéta Deimelová je rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing a její pražská pobočka s potěšením oznamují, že Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Praha, byla zapsána jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Deimelová je partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing v České republice již od roku 2001.  Od roku 2014 působí jako evropský usazený advokát v Rakousku, se specializací pro oblast mezinárodního práva soukromého. Poskytuje právní poradenství jak národním, tak mezinárodně působícím klientům, především v oblasti práva obchodních společností a závazkového práva. Specializuje se především na oblast hospodářské soutěže a oblast veřejných zakázek, zejména také na oblast spojování soutěžitelů a antimonopolní vyšetřování. Je členkou týmu Taylor Wessing CEE pro vědu a výzkum. Má také zkušenosti v oblasti zdravotní péče, služeb pro maloobchod a velkoobchod, v logistice a dopravě.

Advokátka Deimelová tak může v pozici rozhodce optimálně využít své dlouholeté zkušenosti v advokacii, vynikající jazykové znalosti, stejně jako statut advokáta v České republice a evropského usazeného advokáta v Rakousku.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je vysoce respektovaná a celosvětově uznávaná rozhodčí instituce. Mezi jinými patří mezi první instituce v Evropě, které nabízejí online rozhodčí řízení.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy