Benefice ArtForum/ICZ vynesla 578.000 korun, 175 tisíc získal projekt Můj nový život

(Praha, 28. března 2018) – Tereziánský sál břevnovského kláštera v Praze se stal ve čtvrtek 22. března 2018 místem konání v pořadí již dvacáté benefiční aukce Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum. Dražilo se 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů a celý výtěžek ve výši 578.000 korun byl věnován Nadačnímu fondu ICZ. Takřka třetinu, 175.000 Kč, získal ještě v rámci slavnostního večera projekt Můj nový život, který pomáhá v návratu onkologicky léčených dětí do života. Zbývající část rozdělí Nadační fond ICZ během roku 2018 ve prospěch charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů dalším subjektům.

Dvacátý ročník benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum přinesl tradiční aukci 30 uměleckých děl od předních českých výtvarníků – malířů, grafiků, fotografů, sklářů či sochařů. Jeho cílem bylo opětovně získat prostředky na pomoc potřebným z oblasti zdravotnictví, sociální péče a dalších.

Za nejvyšší částku, 55 tisíc korun, byly shodně vydraženy skleněné broušené plastiky „Pěšci“ z cyklu Šachovnice od Vlastislava Janáčka a skleněná tavená plastika „Sefarín“ od Jaromíra Rybáka. Pěšci se zároveň staly i rekordmanem v překonání vyvolávací ceny, původní částka 2.600 korun byla na konci dražebního kola navýšena více než jednadvacetkrát. Na místě třetím se umístila kresba „Akt“ od Ladislava Kuklíka, vydražená za 42 tisíc korun.

Celý výtěžek aukce ve výši 578.000 korun byl věnován do Nadačního fondu ICZ. První pomoc potřebným z nově vybraných prostředků hned v rámci slavnostního večera předal duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku autorce projektu Můj nový život, dětské onkoložce MUDr. Lucii Hrdličkové.

„Je to již počtvrté v řadě, kdy jsme v rámci benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum získali tolik potřebné finanční prostředky k návratu našich dětských onkologických pacientů zpět do života,“ říká dětská onkoložka MUDr. Lucie Hrdličková, a dodává: „Své využití naleznou v rámci oblíbených sportovních, kulturních a dalších aktivit, které o takto nemocných pozitivně informují a umožňují jim šťastné začlenění se do společnosti.“

„Letošní dvacátá jubilejní benefice přenesla dosavadní vybranou částku přes další pomyslnou hranici na celkovou částku 13 026 000 Kč. Ohromný dík za to patří zejména všem přátelům Skupiny ICZ, partnerům a dalším hostům, kteří pravidelně a neúnavně pomáhají dobré věci,“ říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s. „Kromě podpory charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou pomoc zdravotně postiženým osobám a zvláště dětem, budou všechny vybrané prostředky směřovány i na rozvoj kultury, vědy a vzdělávání.“

Součástí slavnostního večera bylo též hudební vystoupení souboru Puella Trio a vylosování výherců benefiční tomboly, do níž přispěla sklárna AJETO třemi skleněnými objekty. Aukci licitoval prezident Asociace starožitníků Jan Neumann, večerem provázel moderátor Jan Čenský.

Více informací naleznete na webové adrese: http://www.gallery.cz

 

O Skupině ICZ

Skupina ICZ, jejímž největším členem je právě společnost ICZ a.s., patří mezi nejvýznamnější subjekty, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.

ICZ a.s. je sama nebo prostřednictvím svých dcer certifikována podle norem ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti), ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu), ISO 20000-1 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací) AQAP 2110 a AQAP 2120 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“.

Skupina ICZ působí vedle České a Slovenské republiky také v dalších zemích.

O Nadačním fondu ICZ

Společensky odpovědné chování a dlouhodobě konzistentní charitativní a obecně prospěšná činnost charakterizují značku ICZ od samého počátku její existence. Při vědomí společenského významu těchto aktivit vytvořila Skupina ICZ závěru roku 2016 nový subjekt – Nadační fond ICZ.

Jeho primárním posláním je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, podpora ohrožených osob, zejména dětí a osob zdravotně postižených, podpora humanitárních hodnot, podpora dětských domovů, domovů pro seniory a jiných obdobných účelových zařízení, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod.

Vytvoření Nadačního fondu ICZ je trvalým a institucionálním zakotvením principu sounáležitosti, odpovědnosti a podpory do portfolia činnosti Skupiny ICZ a tím ji řadí mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

O virtuální galerii ArtForum

ArtForum www.gallery.cz je virtuální galerie, prezentující díla 75 významných českých grafiků, fotografů, sklářů a sochařů, která se snaží upozornit na fakt, že nové informační technologie nabízejí nové možnosti prezentace výtvarného umění. V současné době je ve virtuální galerii umístěno přes 5 tisíc uměleckých děl.

O projektu Můj nový život

Projekt Můj nový život https://projektmujnovyzivot.cz vznikl v roce 2011 z iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Hrdličkové za účelem posílit povědomí o problematice dětské onkologie mezi širokou veřejností a podporovat dětské a mladistvé pacienty či jejich rodiny jak v období náročné onkologické léčby, tak i po jejím skončení. Činnost v rámci projektu se zaměřuje především na integraci onkologicky nemocných dětí do zdravé společnosti a prostřednictvím širokého spektra zábavních či také vzdělávacích akcí také na pomoc jejich návratu do standardního života po ukončení léčby.

 

Reklamy