Robosoutěž ČVUT zahajuje ročník 2018 soubojem základních škol. Finále se pro velký zájem koná ve dvou dnech

V jarní části Robosoutěže, která právě vstupuje do svého 10. ročníku, se už tradičně utkají žáci z druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.  Na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT vyšlou „záklaďáci“ svoje chytrá lego vozítka do barevného bludiště. Ve finále se utká 111 týmů – o 30 více než loni – a musí se proto konat ve dvou kolech, ve čtvrtek 19. a v pátek 20. dubna 2018.

Za pořádáním Robosoutěže stojí tým katedry řídicí techniky FEL ČVUT a úspěšný koncept letos oslaví již 10 let své existence. Pro velký zájem základních škol a víceletých gymnázií museli organizátoři před časem pro tuto věkovou skupinu vytvořit samostatnou jarní kategorii, a i ta nyní praská ve švech. Oproti minulému roku, kdy se svými roboty soupeřilo 81 týmů, vyjede letos do dvoukolového finále 111 lego vozítek z celé republiky, každé z nich se zcela originálním designem určeným k vyřešení soutěžní úlohy.

Letošním zadáním pro roboty bude zcela autonomně projet trasu barevného bludiště od startu až do cíle a orientovat se podle podkladových barevných polí. Poloha polí se při tom v průběhu finále bude měnit. Navíc si musí roboti s sebou vézt kostičky, které mají umístit na každém druhém zeleném poli.

Soutěži předcházel robotický seminář pro učitele

Týmy žáků sestavují robotická vozítka ze stavebnice, kterou si mohou základní školy a víceletá gymnázia pro tento účel zapůjčit. Sestavit funkčního robota však není jednoduchý úkol, a tak se organizátoři soutěže z katedry řídicí techniky FEL ČVUT pravidelně věnují i vzdělávání učitelů. Koncem ledna 2018 se na půdě katedry konal robotický seminář zaměřený na praktické použití vzdělávací stavebnice LEGO Mindstorms, jehož se zúčastnilo 40 učitelů základních škol a víceletých gymnázií.

Obě kola finále jarní Robosoutěže jsou veřejná a jsou zváni vyučující, spolužáci a přátelé soutěžících, zástupci médií a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže. Finále se uskuteční ve čtvrtek 19. a v pátek 20. dubna 2018 vždy od 11 hodin v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí (Karlovo náměstí 13, Praha 2).

Přesný harmonogram akce najdete na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez
Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering“ na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

Reklamy