Slovenské HbbTV ve skvělé konci a dále roste: Mediální skupina Markíza přišla s unikátním výzkumem prostřednictvím červeného tlačítka

V Bratislavě dne 18. dubna 2018 – Televizní skupina Markíza a společnost Hybrid společně zrealizovali první výzkum na platformě HbbTV prostřednictvím použití červeného tlačítka. Výzkum u majitelů chytrých televizorů připojených k internetu mimo jiné ukázal, kolik diváků na Slovensku průměrně sleduje televizní obrazovku.

Dotazované domácnosti uvedly, že televizi sleduje průměrně 2,22 diváků. Dále pak vyšlo najevo, že pouze 21 % diváků sledovalo televizní obrazovku o samotě a 40 % dotázaných diváků dokonce uvedlo, že kampaň vidělo ve společnosti tří a více lidí.

Dotazování potvrdilo fakt, že televizní obrazovka je vysoce sdílená napříč domácností. „Přestože HbbTV je ryze digitální formát, kde se například obchoduje na bázi CPT, je třeba si uvědomit, že oproti PC, mobilu nebo tabletu se červené tlačítko zobrazí více lidem. Pro porovnání například v ČR je to 2,06 diváků,“ říká Lukáš Hnilička, CEO Hybridu.

Výzkum ukázal, že průměrná dotazovaná domácnost vlastní 2,16 televizoru. Takřka třetina (31 %) dotazovaných diváků odpověděla, že vlastní tři a více televizorů.

Výzkum byl zaměřen na povědomí a uživatelskou zkušenost se službou v rámci hybridního vysílání Markíza Group. 63 % dotázaných odpovědělo, že aktivně využívá službu červeného tlačítka ke sledování videoarchivu Markízy. Pouze 9 % lidí odpovědělo, že neví, že něco takového vůbec mohou dělat!

Reálně sledujeme přesun diváků z klasického lineárního vysílání na nové formy šíření našeho programu, ať už je to služba Markíza + 1 anebo sledování programu skrze online platformy. Proto vnímám i HbbTV jako další růstový a plnohodnotný kanál šíření kvalitního lokalizovaného obsahu,“ říká Juraj Maťuš, ředitel centra reklamy skupiny Markíza.

Plánujeme realizovat další výzkumy, jak pro vlastní potřebu, tak pro zadavatele. HbbTV jako onlinová platforma je ideální nástroj pro sběr zpětné vazby diváků,“ zakončuje Hnilička.

Více o výzkumu:

Výzkum probíhal na kanálech Markíza Group, tedy Markíza, Doma a Dajto od 14. do 25. února 2018. Domácnosti mohly odpovídat pomocí červeného tlačítka v průběhu celých dní na území Slovenské Republiky, a to vždy pouze jednou. Do dotazování se zapojilo přes 15.000 domácností s televizorem připojeným k internetu a disponujícím službou HbbTV. Výzkum provedla TV Markíza a společnost Hybrid.

 

Reklamy