„Jazyk děti učíme tak, aby ho mohly v reálných situacích použít v praxi,.” říká Lenka Vejnarová z jazykové školy Jipka

V Praze 19. dubna 2018 – Jazyková škola Jipka (EDUA Group) má s příměstskými letními jazykovými tábory bohaté zkušenosti. V minulosti jimi prošlo několik set dětí, přičemž ohlasy jich, i jejich rodičů, jsou velmi pozitivní. Pro letošní rok pak Jipka kromě Prahy připravuje otevření táborů v Plzni a také na Barokním statku
v Benicích. Více z plánů pro letošní ročník táborů prozradila zástupkyně ředitelky jazykové školy Jipka Ing. Lenka Vejnarová.

Jak se zájem o příměstské tábory Jipky vyvíjí v posledních cca dvou, třech letech?

Příměstské tábory v Jipce pořádáme již čtvrtým rokem a každý rok evidujeme meziroční nárůst účastníků. A to zejména proto, že jako jedna z mála jazykových škol nabízíme tábory nejen
v angličtině, ale také ve francouzštině a němčině. Tábory pořádáme každý rok v Praze na pobočkách Národní, Butovice a Palmovka, přičemž výrazný nárůst zájmu jsme v loňském roce zaznamenali zejména na pobočce Palmovka. A vzrostl také zájem o francouzštinu.

Chystáte pro účastníky letošních táborů nějaké zásadní inovace?

Velmi inovativní byl ročník 2017, kdy jsme do výuky zavedli moderní technologie. Děti pracovaly na projektech za využití tabletů a výuka byla zpestřena digitálním obsahem. To je něco, co děti dokáže velmi dobře zaujmout, a výuka cizího jazyka se tak stává zcela přirozeným procesem. Zaznamenali jsme velmi pozitivní zpětnou vazbu od dětí i rodičů, a proto v tomto trendu budeme pokračovat
i v letošním roce. Novinkou roku 2018 je pak otevření jazykových příměstských táborů v Plzni.
A dále jsou to pobytové jazykové tábory, které jsme připravili ve spolupráci s Barokním statkem Benice, kde si děti kromě celodenního programu spojeného s výukou cizích jazyků (angličtina, němčina či francouzština) užijí také zábavné společné večery, celotáborovou hru či miniZoo
s domácími zvířátky v malebných prostorách historického statku.

Na jaká témata a oblasti se letos chcete zaměřovat nejvíce?

Pro jazykové tábory máme zpracovanou speciální metodiku, kdy dopolední výuka koresponduje
s odpoledním programem. V praxi to znamená to, že dopoledne budou děti například probírat téma domácích a divokých zvířat. A odpoledne navštíví zoologickou zahradu, kde si své znalosti ověří v praxi. Díky tomu učíme děti jazyk tak, aby ho mohly v reálných situacích použít v praxi.  Zaměřujeme se na hravou, interaktivní a zážitkovou formu výuky, kdy si děti osvojují znalosti cizího jazyka zcela přirozenou formou, a učení tak pro ně není povinností, ale zábavou.

Jaké další doprovodné aktivity a program jsou pro děti na táborech připraveny?

Kromě jazykové výuky, která je střídavě vedena českým i zahraničním lektorem, se děti mohou těšit na hry, projekty, videa, digitální obsah a práci s tablety, kreativní činnost, i odpolední výlety po městě. Mezi nejoblíbenější patří hvězdárna a průzkum vesmíru, Petřín a záhada zrcadel, ZOO Smíchov a život zvířat, Planetárium Praha, Muzeum čokolády, Muzeum lega, Interaktivní park Gutovka, Pražský hrad či Vyšehrad. V Plzni pak plánujeme výlety např.třeba do ZOO Plzeň a DinoParku, Techmania Science Centra či na rozhlednu Chlum.

Lze zpětně zhodnotit, jak výrazně se tábory projeví na jazykových znalostech dětí, které je absolvují?

Na základě zpětné vazby od rodičů, jejichž děti absolvují jazykové příměstské tábory v Jipce
i opakovaně, víme, že dopad je velmi pozitivní. Děti přes prázdniny nevypadnou z tempa a své znalosti nezapomenou, naopak je prohloubí. Pozitivní je i to, že si děti během letních prázdnin udržují jistý režim a začátek školního roku, pravidelná docházka a brzké vstávání pro ně pak nejsou tak problematické.

Kolik dětí příměstské tábory Jipky absolvovalo v loňském roce a jaký je předpoklad pro letošní rok?

Počet účastníků příměstských táborů se v roce 2017 pohyboval v řádu nižších stovek. Pro letošní rok odhadujeme nárůst počtu účastníků o několik desítek v rámci příměstských táborů, a dále očekáváme několik stovek účastníků na pobytových táborech.

Od kolika let se mohou děti na tábory hlásit?

Příměstské tábory jsou určeny pro děti od osmi do dvanácti let a v jedné skupině je maximálně deset dětí. Pobytové tábory pak nabízíme dětem od osmi do patnácti let, kterékde budou rozděleny do malých studijních skupinek nejvýše o deseti účastnících. Tyto skupinky jsou rozděleny věkově na osm až jedenáct, a dvanáct až patnáct let.

Další info zde:

http://www.jipka.cz/jazykove-tabory

 

Reklamy