„Umělá inteligence, BigData a internet věcí. To jsou oblasti, v nichž zájem o IT odborníky poroste nejvíce,” říká Jakub Konečný z BridgeWaterBlu

Praha, 23. dubna 2018 – Českou ekonomiku všeobecně trápí nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na odborné pozice. Mezi vůbec největší nedostatkové zboží na českém trhu práce však rozhodně patří IT odborníci. A nezdá se, že by se
v dohledné době měl tento trend zlepšit, spíš naopak.

„Nedostatek IT specialistů se v dohledné době nezlepší a poptávka po nich bude dál dramaticky převyšovat nabídku,” říká Jakub Konečný, zakladatel a CEO společnosti BridgeWaterBlu (EDUA Group), která se zabývá vyhledáváním IT odborníků a jejich dalším vzděláváním. „Průmysl jde nahoru, společnosti investují do rozvoje svých technologických center, vyvíjejí nové produkty, řešení a k tomu všemu je potřeba lidská síla v IT. Mnoho směrů se automatizuje, nicméně lidský kapitál bude stále více potřeba. IT je budoucnost a aktuální kapacita trhu to nestačí pokrýt. Proto firmy investují do svých klíčových lidí stále více, nemohou si dovolit
o ně přicházet,” dodává.

IT je však také oblast, která se dynamicky proměňuje, a to i v aktuálních potřebách trhu po konkrétních znalostech či dovednostech. „Velký rozvoj zažívají programovací jazyky funkcionálního programování, např. Scala a Kotlin. A pak také další jazyky typu Java, Go a programovací jazyky spojené s Machine Learning, například Lisp. Do budoucna však bude zcela jistě velký zájem o profese spojené s AI, BigData či IoT. A to konkrétně ve fázích architektury, analýzy, vývoje i testování,” říká dále Jakub Konečný.

Co se týče obecných dovedností v oboru IT, poptávka se podle něj do budoucna očekává zejména po schopnosti rychlé adaptace na nové technologie a prostředí, stejně jako schopnost kontinuálního rozvoje a sebevzdělávání. „Setkáváme se s čím dál větším důrazem kladeným na softskillovou stránku našich kandidátů. Firmám už nestačí pouze kvalitní programátor. Potřebují, aby zapadl do týmu, byl schopen interakce a týmové práce,” říká Jakub Konečný a dodává: „Největší budoucnost však prorokuji rozvoji už zmíněné umělé inteligence a internetu věcí. Obě tyto oblasti jsou budoucností, se kterou se budeme velmi brzy setkávat na každém kroku a v místech, kde si to momentálně ještě ani neumíme představit.”

Reklamy