„GDPR může být pozitivní krok a velká příležitost pro urychlení digitálních procesů,“ říká Filip Dřímalka z Digiskills.cz

Praha, 27. dubna 2018 – GDPR je jedním z nejvíce skloňovaných termínů posledních měsíců. A jeho plánovaný příchod je obvykle firmami a společnostmi očekáván s nemalými obavami z toho, jak jim zkomplikuje život. Jsou však též odborníci, kteří tuto změnu vítají jako pozitivní krok.

K nim patří i Filip Dřímalka, zakladatel a CEO společnosti Digiskills.cz, patřící do největší soukromé české vzdělávací společnosti EDUA Group. Digiskills.cz je největším českým micrlolearningovým portálem, zaměřeným na vzdělávání digitálních dovedností a digitalizací vzdělávání. „Osobně GDPR vnímám jako velkou příležitost sjednotit určité typy procesů a také urychlit zavedení některých nástrojů, které řeší GDPR komplexně, například kancelářské aplikace od společnosti Microsoft a podobně. Ve firmách se už dvacet let mluví o tom, jak je papírování nesmírně zatěžuje a že je dobré s tím něco dělat. A vím například o velké společnosti z oblasti automotive, která v souvislosti s přípravami na příchod GDPR zkrátila svůj přechod administrativy na digitální procesy o více než půl roku,“ říká Filip Dřímalka.

Jako každá takto rozsáhlá změna, i GDPR podle něj však s sebou vedle výhod přináší i svá úskalí. „Jako nevýhodu GDPR vnímám nemožnost využití mnoha aplikací třetích stran, mimo jiné nástroje na tvorbu formulářů, nástroje na komunikaci s uchazeči, onboardingové aplikace a podobně, u kterých není jasné, jakým způsobem s daty pracují nebo zkrátka nejsou s GDPR kompatibilní,“ říká Filip Dřímalka. Současně však dodává, že existuje celá řada nástrojů od zavedených firem jako Microsoft, Google nebo Autocont, které firmám přechod na GDPR usnadní. Tyto společnosti podle jeho slov do těchto nástrojů a jejich úprav investuj,í a věnují se nejen samotným řešením, ale také jejich implementaci či konzultacím.

Ve spojitosti s GDPR se také velmi často objevuje termín „datový audit“. A v souvislost s ním Filip Dřímalka doporučuje: „Na internetu naleznete spoustu návodů, rad a checklistů, jak datový audit provést. Ale včele doporučuji tyto informace, i když pocházejí z důvěryhodných zdrojů, konzultovat s odborníky. Nebo informace sdílet s vašimi kolegy z jiných firem, a vzájemně se o těchto věcech bavit. Skvěle funguje třeba zorganizování pracovní snídaně, kam pozvete několik zástupců HR oddělení spřátelených firem, nebo účast na jedné z mnoha akcí zaměřených na téma GDPR,” dodává Filip Dřímalka.

 

Reklamy