Letiště Praha navázalo spolupráci s Ekumenickou radou církví v oblasti duchovní podpory v případě mimořádných událostí

Praha, 7. 5. 2018 – Letiště Praha a Ekumenická rada církví uzavřeli vzájemnou spolupráci, v jejímž rámci bude letiště do budoucna připraveno poskytnout duchovní útěchu cestujícím, rodinným příslušníkům či zaměstnancům v areálu Letiště Praha, pokud by se stali účastníky mimořádné události spojené s provozem letiště. Služba duchovního by v takovém případě byla k dispozici osobám všech vyznání.

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti poskytování duchovní útěchy v případech mimořádných událostí podepsali Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha, Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví a Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví. „Duchovní podpora doplní službu psychologa, kterou již máme pro případy mimořádných událostí zajištěnou. Ačkoliv k situacím tohoto charakteru dochází obecně v letecké dopravě zcela výjimečně, musíme být i na ně dobře připraveni. Spolupráce s Ekumenickou radou církví nám navíc zajistí, že bude o naše cestující i zaměstnance skutečně postaráno ve všech ohledech,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. K tomuto kroku přistupuje Letiště Praha v souvislosti s razantním nárůstem počtu odbavených cestujících, kdy se také zvyšuje pravděpodobnost poptávky po této službě. Myšlenku poskytovat duchovní podporu cestujícím a jejich rodinám přivítali také zástupci leteckých společností.

Připravenost církví k nasazení v případě mimořádné události na letišti je součástí takzvané sektorální pastorace, tedy služby církví mimo rámec klasické duchovenské činnosti ve farnostech a sborech. Podobně jako již řadu let fungující služba kaplanů v nemocnicích, věznicích nebo armádě se i případné nasazení na letišti děje za spolupráce všech církví, v ekumenickém a tolerantním duchu a jeho cílem je poskytnout duchovní podporu komukoli, kdo o ni požádá, bez ohledu na jeho církevní nebo náboženskou příslušnost. Účelem takového duchovního doprovázení není získávat nové věřící, ale sloužit těm, kdo to v těžké životní situaci potřebují,“ říká generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

V případě mimořádné události zajistí Ekumenická rada církví duchovní podporu na letišti na základě konkrétních požadavků cestujících a to primárně prostřednictvím duchovních, kteří budou schopni poskytnout útěchu napříč náboženstvími, a to v počtu, jenž si konkrétní situace vyžádá. Nicméně, v případě zájmu může být pro cestující zajištěn také kontakt s představitelem konkrétního vyznání. Ten by byl cestujícím a zaměstnancům k dispozici přímo v prostorách letiště.

Velmi vítáme vstřícnost Ekumenické rady církví a ceníme si naší vzájemné spolupráce. Tu si již brzy vyzkoušíme v rámci společného cvičení, během kterého budou doladěny konkrétní postupy s ohledem na povahu provozu mezinárodního letiště,“ dodává Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Další aktuální informace naleznete na Twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

 

Reklamy