SUSE přináší do projektu Ceph zásadní změnu v nástrojích pro jeho pokročilou správu a monitoring. Software-Defined Storage se tak více přibližuje svým uživatelům.

Technologie openATTIC se stává základním nástrojem pro správu a monitoring Ceph.

Norimberk, Německo – 29. května 2018 – SUSE®, expert na open source software pro firemní účely, přispívá svou prací, konceptem a architekturou nástroje openATTIC do open source projektu Ceph. Toto řešení pro pokročilou správu úložiště je nyní základním nástrojem pro správu a monitoring
softwarově-definované platformy Ceph. Komponenta openATTIC tak nahrazuje dosavadní řešení Calamari. SUSE bude nadále ve vývoji openATTIC pokračovat a zvyšovat tak funkcionalitu dasboardu
pro Ceph, čímž bude napomáhat zjednodušovat všem jeho uživatelům administraci celého řešení.

“SUSE se soustředí především na komunitní projekt Ceph, což má dopady na lepší funkcionalitu i pro zákazníky z podnikové sféry,” říká Lenz Grimmer, jeden z prvních členů týmu openATTIC a současný vedoucí týmu SUSE pro vývoj openATTIC a Ceph dashboardu. “Naším cílem je nejen přispívat, ale zároveň
i pracovat s inovacemi v rámci komunity a ovlivňovat kód tak, abychom vyhověli potřebám zákazníků – našich i ostatních open source poskytovatelů. Je to naše základna pro poskytování podnikových řešení
a jsme si vědomi přínosů a předností openATTIC, času i vloženého usilí. Ceph vylepší uživatelskou přívětivost a efektivitu při používání nástroje. Těšíme se na další zlepšování Ceph dashboardu
v dalších releasech a pobízíme další přispivatele ke spolupráci s námi, abychom toto úsilí podpořili.”

Sage Weil, hlavní architekt projektu Ceph, říká: “Zahrnutí konceptů a funkcionality, kterou poskytuje openATTIC, do komunitní verze projektu Ceph přináší vyšší možnosti z hlediska správy a napomáhá tak
k rozšíření tohoto softwarově-definovaného úložiště mezi podniky díky přívětivějšímu uživatelskému prostředí. Spolupráce v open source komunitách, jako například integrace openATTIC do komunitní verze Ceph, je klíčovým prvkem pro inovace v dnešním světě technologií.”

Ve verzi Ceph Mimic se poprvé objeví nový a vylepšený dashboard, který učiní Ceph storage platformu výrazně jednodušší na administraci a monitorování pro uživatele, zejména pak pro ty bez větších zkušeností s příkazovou řádkou. SUSE je jeden z hlavních tahounů tohoto projektu ve smyslu kódu a lidských zdrojů. SUSE uvolnilo na tento projekt celý dedikovaný tým profesionálů.

“Ceph nabízí veškerou flexibilitu a funkcinality, které jsou očekávány od moderní platformy
pro softwarově-definované úložiště. Velká výzva pro každé moderní úložiště však spočívá
v jednoduchosti a uživatelské přívětivosti nástrojů pro jeho správu,” říká Steven Hill, seniorní analytik pro úložiště ze společnosti 451 Research. “Použití openATTIC jako základního nástroje pro správu
a monitoring prostředí napomůže projektu Ceph k tomu, aby byl ještě více konkurenceschopný vůči ostatním softwarově-definovaným úložištím a mohl poskytovat jednotnou platformu pro budoucí vývoj.”

OpenATTIC management framework je nyní součást SUSE Enterprise Storage, inteligentního softwarově-definovaného úložiště postaveného na Ceph technologii. To umožňuje organizacím se snadno přizpůsobovat jejich měnícím se obchodním a datovým potřebám. Transformaci podnikové infrastruktury úložišť lze provést nákladově efektivním, vysoce škálovatelným a flexibilním zůsobem konfiguracíe úložiště. Použití komoditních serverů a disků je pak samozřejmostí.

Geert Reynaerts, ředitel distribučního centra Hybrid Cloud Solutions & Services ve společnosti IRIS Professional Solutions, uvedl: “Jako poskytovatel služeb potřebujeme technologie, které jsou vysoce dostupné, beží hladce a bezpečně. SUSE Enterprise Storage poskytuje možnost rychlého opatření a jednoduchou správu extrémně škálovatelného jednotného úložiště bloků, souborů a objektů na standardním podnikovém hardware. Další nástroje jako openATTIC  v kombinaci s metodikou a expertní podporou dodávky SUSE nám zajistily nejen hladké nasazení, ale poskytly také nástroje pro jednoduchou správu postavenou na Ceph technologii. To umožňuje společnosti IRIS Professional Solutions nabízet prvotřídní podnikové velkokapacitní úložiště za příznivé ceny bez kompromisů.”

Další informace o SUSE Enterprise Storage naleznete na webu www.suse.com/storage. Podrobnosti
o projektu Ceph nabízí stránka ceph.com.

O společnosti SUSE

Společnost SUSE, průkopník v oblasti open source software, poskytuje spolehlivou, softwarově definovanou infrastrukturu a aplikace, které dávají každé firmě velkou flexibilitu a kontrolu nad vlastním IT. Více než 25 let vývoje špičkových technologií, nadstandardních služeb a spolupráce s kvalitními partnery vytváří certifikované a podporované produkty, které našim klientům umožňují zjednodušovat složité systémy, snižovat náklady a poskytovat klíčové služby pro chod firmy. Dlouhotrvající obchodní vztahy, které kolem sebe budujeme, přinášejí zajímavé inovace, které jsou základem úspěchu. Pro více informací navštivte stránky: www.suse.com.

Reklamy
Označeno tagem