Více skepse na straně českých importérů a exportérů než v zahraničí

  • Téměř dvě třetiny českých exportérů a importérů očekávají, že objem obchodu v roce 2018 vzroste…
  • … ale optimismus českých firem je nejmenší v porovnání s dalšími 25 zeměmi z průzkumu HSBC Navigator
  • Navíc 62 % českých podniků ze sektoru služeb předpokládá, že se objem jejich obchodu nezmění, a to navzdory globálnímu optimismu

Téměř dvě třetiny českých exportérů a importérů očekávají, že objem obchodu v roce 2018 vzroste. Ukazuje to průzkum agentury Kantar pro HSBC, kterého se zúčastnilo více než 6 000 společností zabývajících se mezinárodním obchodem z 26 zemí světa. To však řadí Českou republiku v otázce obchodního optimismu na poslední místo společně s Francií a Jižní Koreou.

Navíc 62 % českých firem v sektoru služeb předpokládá, že se objem jejich obchodu navzdory hospodářskému růstu nezmění. Skepse českých firem kontrastuje s celosvětovým i evropským průměrem, kde 61 %, respektive 51 % firem nabízejících služby naopak očekává, že objem obchodu poroste.

České firmy do velké míry spoléhají na své evropské partnery, jejichž ekonomická situace se za poslední 2–3 roky zlepšila, nicméně růst HDP v Evropě není tak dynamický, jako je tomu například v Asii. Zatímco ekonomika v západní Evropě roste okolo 2 % ročně, v Asii a Tichomoří bylo tempo růstu dvojnásobné. Další zhoršení nálady mezi firmami má pak na svědomí Brexit,“ říká Richard Haslam, ředitel globálního obchodu a pohledávek HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že se 31 % českých exportérů a importérů domnívá, že odchod Británie z Evropské unie bude mít negativní dopad na jejich podnikání. 69 % pak říká, že tento krok žádný dopad mít nebude, a nikdo z dotazovaných z České republiky neočekává, že by Brexit mohl mít pozitivní dopad. V Evropě pak 38 % respondentů uvedlo, že Brexit bude mít negativní dopad na jejich podnikání, 41 % věří, že to jejich podnikání nijak neovlivní, a 22 % si myslí, že by jejich firma z Brexitu mohla mít prospěch.

V nejbližší době zůstanou evropské trhy klíčovými obchodními partnery České republiky. České podniky nejčastěji zmiňovaly Německo, Rakousko a Slovensko (29 %, 20 % a 18 %) jako trhy, na kterých předpokládají největší růst v následujících dvou letech.

Příležitost pro české firmy

Podle agentury Oxford Economics lze v roce 2018 očekávat, že hodnota světového obchodu se zbožím a službami vzroste o solidních 7 %.

Tento optimismus vychází primárně z předpokládaného růstu obchodu se stroji a dopravními zařízeními. Ten je tažen přeshraničními dodavatelskými řetězci a silnou poptávkou po spotřebním a investičním zboží na rozvíjejících se trzích. V dekádě do roku 2030 se předpokládá, že toto odvětví bude nejvíce přispívat k růstu obchodu se zbožím, což nahrává zejména zpracovatelským zemím, jako je Česká republika.

Pro české firmy to znamená další globální příležitosti, při kterých budou moci plně využít své dlouholeté strojírenské know-how. Očekává se například, že obchod mezi rozvíjejícími se trhy – tzv. „south-south trade“ – zažije rychlý růst, zejména pokud budou i nadále rozvíjeny regionální obchodní dohody a iniciativy, jako je např. čínská iniciativa Pásu a cesty.

Čeští výrobci by měli využít příležitosti a spojit prodej dražšího zboží a příslušenství se službami, jako je údržba, poradenství a financování, které mohou významně zvýšit jejich zisk. Díky iniciativám Průmyslu 4.0 může mnoho českých firem těžit z prodeje svých technologických znalostí ‚chytrým‘ továrnám v zahraničí,“ dodává Richard Keery, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Počítačová bezpečnost je stále větší obavou

Firmy vnímají volatilitu směnných kurzů, politické prostředí a regulatorní bariéry jako hlavní překážky při financování obchodu. Více než tři čtvrtiny podniků (77 %) se domnívají, že snadnější přístup k datům vytváří v mezinárodním obchodě rovnější podmínky. Přesto téměř dvě třetiny souhlasí s tím, že pro ně počítačová bezpečnost představuje stále větší obavu (65 %).

 

HSBC Navigator: Současnost, budoucnost a tipy pro podnikání

HSBC Navigator je nejkomplexnější zpráva o globálním obchodu a podnikatelské důvěře. Zpráva kombinuje ekonomické předpovědi pro střednědobý až dlouhodobý bilaterální obchod týkající se vývozu/dovozu zboží a služeb v 25 zemích (vytvořené agenturou Oxford Economics) a globální průzkum zaměřený na sentiment a očekávání týkající se obchodních aktivit a růstu obchodu od agentury Kantar TNS.

HSBC Navigator pomáhá firmám využít nové příležitosti, činit informovaná rozhodnutí a zorientovat se v perspektivách mezinárodního obchodu.

Úplný přehled naleznete na: www.business.hsbc.com/trade-navigator

Můžeme poskytnout další data a informace týkající se následujících témat:

  1. Obchod se službami: Firmy na rozvíjejících se trzích jsou zdrojem optimismu, co se týče budoucího růstu. Výhled na rozvoj obchodu službami v roce 2018 je pozitivní, ale mírně slabší než v případě celkového přeshraničního obchodu, a to zejména na rozvinutých trzích. Primární růstovou strategií všech firem je rozšiřování se na nové trhy.

 

  • Regionální pohled na dopady vládních politik: Když se podíváme na jednotlivé vládní/hospodářské politiky, pak má většina jednotlivých vládních/hospodářských politik na podnikání pozitivní dopad, s výjimkou Středního východu a Brexitu. Nejpozitivněji je hodnocen dopad dvou asijských politik: čínské iniciativy Pásu a cesty a ASEAN 2025.

 

HSBC Commercial Banking

Již více než 150 let jsme tam, kde je růst, a propojujeme klienty a nové příležitosti. HSBC Commercial Banking v současné době obsluhuje přibližně 1,7 milionu zákazníků v 53 zemích, od malých podniků zaměřených především na své domácí trhy až po korporace působící přes hranice států. Ať už jde o provozní kapitál, termínované úvěry, financování obchodu či platby a řešení pro správu hotovosti, poskytujeme nástroje a odborné znalosti, které podniky potřebují, aby mohly prosperovat. Jako hlavní divize HSBC Group nabízíme podnikům přístup ke geografické síti pokrývající více než 90 % globálního obchodu a kapitálových toků. Další informace naleznete na: http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, jež je mateřskou společností HSBC Group, sídlí v Londýně. HSBC Group obsluhuje klienty po celém světě prostřednictvím sítě přibližně 3 900 poboček v 67 zemích a teritoriích Evropy, Asie, Severní a Latinské Ameriky, Středního východu a severní Afriky. S aktivy ve výši 2,522 miliardy USD (údaje k 31. prosinci 2017) je HSBC jednou z největších organizací na světě nabízejících bankovní a finanční služby.

 

Reklamy
Označeno tagem