Průzkum Insolvence 2008 a.s.: Insolvenční správci volají po vlastní profesní komoře zřízené zákonem. Mezi respondenty rezonovala i problematika nulového oddlužení

Brno 19. června 2018 – Insolvenční správci, právníci a advokáti se 8. června setkali na páté výroční Konferenci insolvence 2018. Jako hosté na ní vystoupili místopředseda ostravského krajského soudu Rostislav Krhut, advokát Tomáš Richter, David Jakub Hošek z Ministerstva spravedlnosti ČR, ústavní soudce David Uhlíř, předseda rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský a předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců Eva Hepperová. Jejich vystoupení si vyslechla více než stovka odborníků na problematiku insolvencí a oddlužení. Průzkum mezi účastníky konference mimo jiné ukázal na jejich nejednotnost v klíčové otázce nulového oddlužení.

Konferenci zahájil Mgr. Tomáš Valášek, ředitel společnosti Insolvence 2008 a. s. Ve svém úvodním projevu poznamenal, že výkonu činnosti insolvenčního správce by prospěla nejen jednoznačná legislativa, ale všeobecně lepší komunikace ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR: „Práce v oboru insolvencí znamená neustálé vzdělávání a nese s sebou nemalou zodpovědnost. Proto bychom ocenili nejen navýšení zákonem stanovených odměn, které již deset let nevzrostly ani o inflaci, ale také to, aby nás ministerstvo akceptovalo jako každé jiné podnikatele. Tedy aby nám nepředepisovalo počet zaměstnanců a nebránilo v jejích sdílení. Při současných odměnách pracovník na plný úvazek není z ekonomického hlediska únosný.“

Z ankety realizované mezi odbornou veřejností, která se na konferenci sešla a kterou tvořili převážně insolvenční správci vyplývá, že podobně jako advokáti či notáři by i insolvenční správci chtěli mít svou zákonem zřízenou profesní komoru a že by jejich práce i nadále měla podléhat standardní sazbě DPH ve výši 21 %, jak tomu v současnosti je. Téměř stoprocentní shoda také panovala v tom, že by činnost insolvenčního správce neměli vykonávat exekutoři.

Naproti tomu neshoda a názorová nejednotnost se ukázala v otázce nulového oddlužení. Za nesprávný krok jej považuje polovina dotázaných. Argumentuje tím, že není dobrou cestou přiznávat osvobození každému a také poukazuje na to, že dlužníky vůbec nemotivuje. Kromě toho, že je institut z jejich pohledu nespravedlivý vůči řádně splácejícím, se také bojí jeho zneužívání a ztížení rozhodování soudců, kteří budou muset znát jednotlivé případy velmi detailně. Naproti tomu druhá polovina dotázaných nulové oddlužení podporuje a vidí jej jako cestu jakéhosi restartu, který dává dlužníkům nové naděje do budoucnosti a hlavně omezí černou ekonomiku. Také bude důležitým aspektem pro věřitele a jejich další činnost. Každopádně však bude potřeba přesně stanovit podmínky a nepřiznávat toto dluhové osvobození každému.     

Jasná shoda dále zazněla v oblasti odměn insolvenčních správců za plnění splátkového kalendáře, kde se tarify za posledních deset let nezměnily, přestože kumulovaná inflace je v tomto období 18 % a mzdové i jiné náklady vyrostly až o 40 %. Většina dotázaných proto považuje za nutné měsíční odměnu správce za případ navýšit. Další názorová shoda zazněla v otázce osob, který by měli mít možnost profesi insolvenčního správce vykonávat. Podle většiny je současný stav v tomto ohledu v pořádku a neměl by být nijak měněn.

Konferenci insolvence 2018 uspořádala společnost Insolvence 2008 a. s., která letos oslavila desáté výročí své existence.

O společnosti Insolvence 2008 a. s.

Společnost zajišťuje systémovou integraci (IT řešení), služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce. Systém Insolvenční správce® používá 40 % insolvenčních správců. Insolvence 2008, a. s. se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost CCV Informační systémy − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Naše poslání

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě jednotlivých insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání našich klientů.

Naše vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků v oblasti práva. Více na http://www.insolvencnizona.cz a http://www.insolvencnispravce.info.

Reklamy