První český PitchDAI představil 8 projektů z celého světa. Čeští investoři mají o umělou inteligenci velký zájem.

Osm Startupů z celého světa soupeřilo v pražské LaFabrice o pozornost a finanční podporu 20 českých investorů. K vidění byly inovativní koncepty využití umělé inteligence v cestovním ruchu, vzdělávání nebo zdravého životního stylu. Dva Startupy přicestovaly z Kalifornie, jeden ze Slovenska a svého zástupce v portfoliu měla i Česká republika.

Praha, 21.6.2018: Pražská LaFabrika hostila setkání českých investorů se Startupy v oboru umělé inteligence. Akci pořádal český AI Startup Incubator. O finanční podporu pro vývoj nebo expanzi si přišlo říct osm projektů. Dva zástupci Startupů přicestovali až z Kalifornie, další pak z Mexika, Ruska a Slovenska. Dva Startupy tvořily mezinárodní týmy. Svého zástupce na pódiu měla i Česká republika.

Soupeřilo se o investice v objemu od sto tisíc po půl milionu dolarů.  

Úvodní „rozehřátí“ prezentátorů, investorů i diváků si vzal na starost Roman Cabálek, bývalý generální ředitel společnosti Microsoft pro střední a východní Evropu. Programem prováděla moderátorka Daria Hvížďalová z GoodAI. Akce probíhala v angličtině.

Představení projektů sledovalo dvacet českých investorů nebo jejich zástupců. Otázky k technologickému zpracování, obchodním a marketingovým konceptům pokládali i odborní mentoři AI Startup Incubatoru.

„Umělá inteligence patří bezesporu mezi nejzajímavější oblasti pro investice“, komentuje soukromý investor Daniel Kunz. Akce, jakou byl dnešní PitchDAI, mi umožňují získat rychlý přehled o dostupných možnostech, ale zároveň jejich realizovatelnost konzultovat s oborovými specialisty. Včerejšek považuji za velmi dobře investovaný den,“ dodává.  

Každý Startup měl vyhrazen 25 minutový prostor na pódiu. V nich představil nejen produkt/službu, ale i použité technologie, obchodní a marketingový koncept a v neposlední řadě i svou nabídku investorům. Následovalo dvacet minut pro dotazy. Část odpoledne pak byla vyhrazena individuálním diskusím prezentátorů s investory. Program dne uzavřela neformální večerní část.

„Nechtěli jsme klienty ani investory zbytečně dostávat pod tlak. Proto jsme namísto tradičních 5 minut na představení projektu zvolili delší časový úsek s dostatkem prostoru pro dotazy. Všichni to ocenili. V sále byla výborná atmosféra, diskutovalo se ještě dlouho po skončení oficiální části programu. Přesně toho jsme chtěli dosáhnout“, říká Petr Šrámek, zakladatel a ředitel AI Startup Incubatoru.

Nejvíce zaujaly následující Startupy

  1. Aviget – slovenský chatbot nejenom pro aerolinky

přijel na PitchDAI představit Peter Kollár, CEO Aviget.  Snadno implementovatelný nástroj chce aerolinkám ušetřit náklady spojené s náročným provozem callcenter a přepážek na letištích a zároveň maximalizovat komfort zákazníků.

Propracované prostředí, maximálně využívající technologií AI a mobilních zařízení koncových spotřebitelů pomocí nejrozšířenějších chatovací nástrojů třetích stran, už má praktické ověření funkčnosti za sebou. Peter prostřednictvím AI Startup Incubatoru hledá další prostředky pro rozvoj, marketing a obchod.

Podrobnější informace: www.aviget.com

  1. SmallStep – když vás cizí jazyk učí (i) umělá inteligence

„Yes, we Kan!“, říkají Taras Zagibalov a Dmitry Kan ze společnosti SMALLSTEP.

Startup je zaměřen na výuku jazyků, ke které využívá tradiční spolupráci učitele a žáka s pomocí onlinového prostředí a mobilních technologií. Umělá inteligence jí přidává další rozměr.

Systém dokáže připravit výukovou lekci z jakéhokoliv vloženého textu – řeší tím problémy oborového e-learningu, který vyžaduje specifickou slovní zásobu (angličtina pro lékaře, stavbaře…).

Zároveň umožňuje upravovat trajektorii výuky podle dosavadních výsledků. Soustředí se na doplnění chybějících znalostí, posílení slabých míst a ve správnou chvíli nabídne přechod na vyšší úroveň (výuka s rodilým mluvčím). Výuka je maximálně zábavná a kombinace metod umožňuje komukoliv plnohodnotně studovat odkudkoliv.

Podrobnější informace: www.smallstep.ai

  1. e-jobin: až povede pracovní pohovor robot…

Na pódium pražské LaFabriky přišel svůj HR projekt představit  Petr Kadlec, product manager e-jobinu. Investorům ukázal propracovaný systém zefektivnění pracovních pohovorů pomocí technologií umělé inteligence.

E-jobin umožňuje budoucím zaměstnancům absolvovat pohovor v pohodlí svého domova a zaměstnavatelům zpracovat první kola výběrových řízení pomocí online nástrojů. Odpadá tedy zbytečné cestování i plýtvání časem obou stran.

Technicky staví e-jobin na kombinaci videopohovoru, natočeného uchazečem o zaměstnání v pohodlí jeho domova a vyhodnocovaném psychology, s odpověďmi na okruh otázek, mapujících připravenost kandidáta na konkrétní pozici. Základní okruhy otázek jsou připraveny psychologem, rozvíjeny a zpřesňovány jsou pomocí AI. Ta postupně přebere i hodnocení videopohovorů.

Obchodní model e-jobinu je nastaven nejen pro velké korporace, ale i pro malé firmy, které mají často s výběrem vhodných kandidátů mnohem větší starosti, protože nezaměstnávají oborového specialistu. Na PitchDAI si startup přišel pro finanční injekci pro další rozvoj.

Podrobnější informace: www.e-jobin.com

  1. Illumina – učení je (nejenom) hra

Vzdělávací projekt, který vznikl v Mexiku, přijel do Prahy představit Juan Carlos Elizalde, CEO firmy.

Výuková platforma je určena pro výuku matematiky na základních školách i doma. Výuka se pečlivě drží na hranici gamifikace, která ještě podporuje maximální efektivitu. Technologicky se plně opírá o umělou inteligenci, která jí umožňuje individualizovat jednotlivé lekce, přizpůsobovat tempo i náročnost výuky a ověřovat pochopení vyučované látky i napříč tématy (předměty).

Podrobnější informace: www.illumina.me

  1. Waylo předpovídá ceny hotelových pokojů

Angik Sarkar, CEO Waylo, ukázal investorům platformu, která dokáže predikovat cenu hotelového pokoje kdekoliv na světě.

Pro zákazníka je použití systému velmi jednoduché – pomocí webu nebo aplikace pro mobilní zařízení zadá město a datum pobytu. Systém najde nejvýhodnější nabídky ubytování, které mu doporučí.  Zároveň se zeptá na doplňková zadání (cenový budget, požadavky na bydlení v konkrétní čtvrti, vzdálenosti od konkrétního místa atp).

Chatbot, se kterým po celou dobu uživatel komunikuje, je příjemný, věcný a přesný. Právě taková je konverzace s umělou inteligencí.  

Propracovanost celého řešení, stejně jako možnosti integrace platformy do stávajících celosvětových rezervačních systémů, vzbudily u investorů velkou pozornost.

Angik Sarkara na PitchDAI hledal finanční podporu pro další technologický i obchodní rozvoj firmy.

Podrobnější informace: www.thewaylo.com

—————————————————————————————————————————

AI Startup Incubator

byl založen v září 2017. Technologický inkubátor vytváří bezpečné zázemí pro vznik a financování startupů v oboru umělé inteligence pro prvních 12 měsíců jejich provozu. Provoz inkubátoru stojí na propracovaném modelu spolupráce českých investorů a inovátorů.

Petr Šrámek

je český podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Věří, že věda a technologie mohou pomoci lidstvu dosáhnout nové, lepší úrovně existence.  Po 27 letech úspěšné podnikatelské kariéry v oblasti informačních technologií založil a řídí AI Startup Incubator, jehož cílem je vybrat ty nejlepší nápady a projekty, využívající umělé inteligence, a připravit je pro globální trh.

Petrův AI Startup Incubator oslovují studenti, podnikatelé, ale i zaměstnanci velkých korporací. Přicházejí s myšlenkami, které by jinak upadly v zapomnění, protože nemají dostatek času, prostředků a know-how pro jejich realizaci.

„V oboru AI neexistují hranice mezi státy. Naše hranice nám tvoří pouze míra odvahy a zvídavosti, a i tyto hranice každý den posouváme. Praha se díky našim projektům stává rovnocenným partnerem Montrealu, Londýna a Silicon Valley – hlavních center UI, ve kterých se rodí elektronická budoucnost celé planety,“ dodává.

Petr je spoluzakladatelem Plaftformy umělé inteligence při Svazu průmyslu České republiky, který je poradním orgánem Evropské unie.  Od roku 2016 je členem organizace Petera Diamandise „Abundance 360 ​​Digital“. Od roku 2018 zastupuje jako High Commissioner Českou republiku v organizaci „World Business Angels Investment Forum“.