PTC a Rockwell Automation oznamují uzavření strategického partnerství pro podporu průmyslové inovace a zrychlení růstu

Rockwell Automation investuje 1 mld. USD kapitálu do společnosti PTC

 

PRAHA, 2. července 2018 ‒ PTC Inc. (NASDAQ: PTC) a Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) oznámily, že spolu uzavřely konečnou dohodu o strategickém partnerství. Očekávají, že díky tomu dojde ke zrychlení růstu obou společností a že se stanou preferovaným partnerem zákazníků po celém světě, kteří usilují o transformaci svých hmotných operací pomocí digitálních technologií. V rámci tohoto partnerství Rockwell Automation investuje 1 mld. USD kapitálu do PTC a předseda představenstva a CEO společnosti Rockwell Automation, Blake Moret, se po provedení této kapitálové transakce stane členem představenstva společnosti PTC.

Díky strategickému partnerství se využijí zdroje, technologie, odborné znalosti odvětví a přítomnost na trhu obou společností a nadále budou spolupracovat v technické oblasti i při uvádění novinek na trh. Společnosti PTC a Rockwell Automation se zejména dohodly na sdružení svých inteligentních technologií pro závody a rozhodly se spojit oceňovaný internet věcí ThingWorx®, průmyslovou konektivitu Kepware ® a platformy rozšířené reality (AR) Vuforia® společnosti PTC s prvotřídními platformami FactoryTalk ® MES, FactoryTalk Analytics a Industrial Automation společnosti Rockwell Automation. Výsledkem bude nepřekonatelné integrované informační řešení, které zákazníkům umožní zvýšit produktivitu, posílit účinnost závodů, snížit provozní riziko a vylepšit systémovou interoperabilitu.

„Toto strategické spojenectví vnese do odvětví nejobsáhlejší integrovanou řadu prvotřídních technologií, kterou zaštítí PTC jako lídr v oblasti IoT a rozšířené reality a Rockwell Automation jako čelní představitel průmyslové automatizace a informací. Ze spojení těchto dvou organizací světové úrovně bude těžit naše společná zákaznická základna – nejenže tyto společnosti rozumí tomu, co dělají, ale poskytují také komplexní, inovativní a integrovaná řešení,“ uvádí Jim Heppelmann, prezident a CEO společnosti PTC. „Díky spojení předních softwarových technologií pro průmyslové řízení, silné značky a odborných znalostí Rockwell Automation s oceňovanými technologiemi PTC budou průmyslové podniky moct těžit z příslibu průmyslového IoT. Z tohoto partnerství jsem nadšený, protože to vnímám jako příležitost, která bude pohánět náš budoucí úspěch.“

Blake Moret, předseda představenstva a CEO Rockwell Automation, řekl: „Věříme, že toto partnerství nám umožní urychlit růst, když budeme stavět na inovacích obou společností, abychom navýšili hodnotu konceptu Connected Enterprise a prohloubili naše vztahy se zákazníky. Informační a provozní technologie se navzájem sbližují, proto i mezi našimi společnostmi vzniklo přirozené spojenectví. Společně připravíme nejkomplexnější a nejflexibilnější nabídku internetu věcí pro dané odvětví. Naše kapitálová investice do PTC dokazuje, že tomuto partnerství věříme a očekáváme výrazný vzestupný trend u obou společností, protože společně usilujeme o ziskový růst výnosů z upisování.“

Sekce pro vytváření řešení společnosti Rockwell Automation se stane preferovaným dodavatelem a realizátorem řešení, který bude mít podporu silné skupiny partnerů, jež obě společnosti vytvořily. Silné stránky obou společností napříč různými oblastmi, koncovými trhy i aplikacemi se navzájem doplňují.

Podmínky

V souladu s podmínkami smlouvy o kapitálové investici investuje společnost Rockwell Automation 1 mld. USD kapitálu do společnosti PTC, čímž získá 10 582 010 nově emitovaných akcií v nominální hodnotě 94,50 USD. To představuje přibližně 8,4% obchodní podíl ve společnosti PTC s ohledem na aktuální očekávaný stav akcií v oběhu pro emisi akcií pro Rockwell Automation. Cena za akcii odpovídá 8,6% ážiu ke konečné ceně akcií PTC k 8. červnu 2018, tj. poslednímu obchodovacímu dni před oznámením. Rockwell Automation bude investici financovat prostřednictvím pokladní hotovosti a výpůjček obchodních cenných papírů. Svůj podíl v PTC bude Rockwell Automation započítávat jako realizovatelný cenný papír vykazovaný v reálné hodnotě.

Zpětné nákupy akcií mezi PTC a Rockwell Automation

PTC má v úmyslu využít výnosy z kapitálové investice ke zpětnému nákupu akcií pro vyrovnání sníženého jmění.

Jak bylo oznámeno samostatně, Rockwell Automation zvyšuje svůj cíl v oblasti zpětného nákupu pro účetní rok 2018 na 1,5 mld. USD. To představuje nárůst o 300 milionů USD oproti původnímu plánu odkoupit své akcie v hodnotě 1,2 mld. USD v účetním roce 2018.

Časový harmonogram

Daný investiční obchod podléhá obvyklým podmínkám prodeje a zákonným schválením a očekává se, že k němu dojde během 60 dní.

Poradci

Finančním poradcem PTC je Morgan Stanley & Co. LLC a právním poradcem PTC je Goodwin Procter LLP.

Finančním poradcem Rockwell Automation je Goldman Sachs & Co. LLC a právním poradcem Rockwell Automation je Foley & Lardner LLP.

 

O společnosti PTC (NASDAQ: PTC)

PTC pomáhá společnostem po celém světě přebudovat způsob, jakým navrhují, vyrábí, spravují a zajišťují produkty v rámci chytrého a propojeného světa. V roce 1986 jsme udělali zásadní převrat v digitálním 3D navrhování a v roce 1998 jsme jako první nabídli internetový systém řízení životního cyklu výrobků. Dnes můžete díky naší přední platformě pro průmyslové inovace a prověřeným řešením získat hodnotu ze spojení fyzického a digitálního světa. Díky PTC dnes mohou výrobci a systém partnerů a vývojářů těžit z příslibu internetu věcí a technologií rozšířené reality a podporovat inovace.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnosti Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.

Reklamy