Vzdělávací společnost Tutor vydává nové pracovní sešity k přípravným kurzům na státní přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia, státní maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy

Praha, 30. července 2018 – Vzdělávací společnost Tutor, patřící do největší české soukromé vzdělávací skupiny EDUA Group, připravila pro své studenty a lektory edici čtrnácti nových pracovních sešitů. Týkají se přípravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia, přípravy na státní maturitu z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky, ale také přijímacích zkoušek na  žádané obory vysokých škol, jako jsou medicína, právo a psychologie.

Odbornými garanty studijních materiálů i souvisejících kurzů jsou odborníci z praxe, pedagogové z prestižních gymnázií, např. Akademické gymnázium Praha, Nový PORG  a vysokých škol, např. Právnická fakulta UK, Katedra psychologie PdfUK, 1. lékařská fakulta UK. Obsahová náplň odpovídá specifikaci požadavků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT k jednotným testům v rámci jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia, dále katalogům požadavků Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, ze kterých vychází zadání testů společné části maturity a u přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy pak požadavkům jednotlivých fakult vysokých škol. Celkem čtrnáct nových publikací vydává Tutor s cílem ještě více zvýšit úroveň a kvalitu i aktuálnost přípravy studentů.

„Pracovní sešity vytvořili zkušení lektoři, kteří v přípravných kurzech Tutor dlouhodobě učí
a vědí, co studenti potřebují, na co je třeba klást důraz a co procvičovat, orientují se v aktuálních požadavcích přijímacích řízení škol, na které studenty připravují. Sešity mají své obsahové garanty z těch oborů a typů škol, ke kterým se váží, což zaručuje jejich relevantnost ve snaze zvýšení úspěchu ať už u přijímacích zkoušek nebo maturity a garantují jejich odbornou úroveň,“ říká Mgr. Miluše Vondráková, vedoucí týmu přípravných kurzů ze společnosti Tutor. V souvislosti se sešity byla upravena i náplň kurzů. A to tak, aby odrážela nejaktuálnější požadavky jak na jednotné přijímací zkoušky na osmiletá i čtyřletá gymnázia a čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, tak na státní část maturity i na přijímací řízení vysokých škol. Ať už formou státních srovnávacích zkoušek, či oborových přijímacích zkoušek jednotlivých fakult.

„Největším přínosem tohoto pracovního sešitu je, že jde přímo k věci a bez zdlouhavého vypravování se soustředí na to nejdůležitější. Dává studentům možnosti ihned zjistit, co je potřeba si ještě zopakovat, v jakých oblastech je důležité ještě pracovat, a především je sešit bytostně orientován na praxi,“ píše kupříkladu v posudku na Pracovní sešit k přijímacím zkouškám z českého jazyka na 4-leté obory Mgr. Tomáš Ficza z Gymnázia U Libeňského zámku v Praze.
V  posudku na Pracovní sešit k maturitě pak uvádí: „Autorům se podařilo splnit smělý cíl, a sice přijít s takovou publikací, která shrne to nejdůležitější pro všechny tři části maturitní zkoušky (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku). Pracovní sešit je koncipován tak, že po krátkém připomenutí konkrétní maturitní problematiky následuje ihned praktické cvičení. Studenti se tudíž nemusí prodírat nepřeberným množstvím informací, ale mohou rovnou cvičit k maturitní zkoušce.“

Nové podzimní přípravné kurzy Tutor a edici nových pracovních sešitů Tutor naleznete na http://www.tutor.cz

O vzdělávací společnosti Tutor

Od roku 2000 pomáháme plnit sny tím, že rozšiřujeme znalosti a zvyšujeme vzdělanost. Přes
100 000 lidí z Česka a Slovenska se neztratí díky našim jazykovým kurzům, pomaturitnímu studiu
a přípravě na střední školy, maturitu a vysokou školu.

Reklamy