Mobilní aplikace O2 SOS pomáhá zachraňovat život při srdeční zástavě. O2 ji na vlastní náklady rozšiřuje do dalších krajů.

„Dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v České republice patří mezi nejlepší v Evropě. Při srdeční zástavě však hraje roli každá minuta. Proškolený dobrovolník povolaný mobilní aplikací O2 SOS, který je k pacientovi nejblíže, může významně pomoci při záchraně lidského života. Rozšíření aplikace do dalších krajů tak může přispět k navýšení počtu pacientů, kteří zástavu oběhu přežijí,“popisuje prezident Asociace záchranných složek MUDr. Marek Slabý, MBA.

Za téměř dva roky fungování v Královehradeckém kraji pomohla aplikace O2 SOS při více než dvou stech zdravotnických zásazích, na kterých se spolupodílelo téměř tři sta dobrovolných zachránců aktivovaných touto mobilní aplikací. Dobrovolníci vypomáhají téměř u třetiny událostí, které operátor na operačním středisku vyhodnotí jako náhlou zástavu oběhu. Aplikaci využívají nejen zdravotničtí záchranáři, hasiči, policisté a záchranáři Horské služby, kteří nejsou v danou chvíli ve službě, ale také 270 laiků, kteří absolvovali odborné školení. Do systému jsou zařazeny také hlídky Městské policie v pěti městech kraje. Aktivace těchto hlídek je díky mobilní aplikaci rychlejší než při dosud využívaném předávání výzvy telefonním hovorem.

Vedení O2 letos aplikaci bezplatně poskytne i dalším záchranným službám. „Rozhodli jsme se podpořit projekt, díky kterému telekomunikační technologie zachraňují životy. Na své náklady aplikaci spustíme v dalších pěti krajích – do konce roku předpokládáme nasazení ve Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Plzeňském a Karlovarském kraji, realizace už probíhá také v Moravskoslezském kraji,“ popisuje manažerka společenské odpovědnosti v O2 Marie Mališková.

Jak aplikace O2 SOS funguje?

Mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní First Respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci, a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční zástavy v jejich okolí. Pokud se rozhodnou výzvu přijmout, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Reklamy
%d bloggers like this: