Ve srovnání se svými předchůdci komunikuje Andrej Babiš agresivně, dogmatický ale není

Současný premiér Andrej Babiš vyniká ve svém verbálním projevu mimořádnou agresivitou, na druhou stranu není výrazně dogmatický a vyhýbá se častým odkazům na líbivě znějící abstraktní ideály. To je závěr lingvistické analýzy Milana Petráka.

Způsob komunikace jednotlivých politiků se výrazně liší. Zatímco část z nich odpovídá na položené otázky věcně, jiní mají silný sklon používat emocionálně nabité výrazy. K určení této tendence byly použity odpovědi premiérů na ústní interpelace v poslanecké sněmovně. Jednalo se tedy o situaci, kdy se všichni nacházeli ve srovnatelných podmínkách a kdy byli nuceni mluvit spatra. Frekvence používání emocionálních výrazů je zřejmá z tabulky. Vyhledávány byly výrazy z těchto sedmi kategorií:

 1. Agresivita (nenávist k jiným názorovým skupinám): výrazy jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.
  2. Prodej iluzí (vzhlížení k „vyšším“ ideálům): svoboda, příroda, národ, spása atd.
  3. Dogmatismus: výrazy jako naprosto, rozhodně, všichni, absolutní atd.
  4. Zaštiťování se kolektivem: zájmena my a oni v 1. pádu.
  5. Ideologické myšlení: slova končící na -ismus, -ista, -istka, -istický.
  6. Dramatizace (přibarvování textu): boj, krev, smrt, strach atd.
  7. Používání symbolů: symbol, vlajka, přísaha atd.

Počty nalezených výrazů podle jednotlivých kategorií na 10 000 slov:

Premiér Agresivita Prodej iluzí Dogma-tismus Zaštiťování se skupinou Ideologické myšlení Dramatické výrazy Koef. iracionality
Klaus 23 64 239 11 4 1 344
Tošovský 9 48 101 4 7 2 172
Zeman 17 54 129 3 4 3 212
Špidla 12 82 101 2 2 0 198
Gross 19 64 147 5 1 0 237
Paroubek 22 58 105 5 10 3 203
Topolánek 21 63 124 20 8 3 240
Fischer 11 42 131 10 2 1 197
Nečas 17 76 136 8 7 2 247
Sobotka 9 47 65 13 6 1 151
Babiš 46 50 137 67 0 4 330

Zdroj: analýza Milana Petráka

Poznámky: Seznam vyhledávaných výrazů je k dispozici na webu http://iracionalita.net. Výsledný koeficient iracionality je součtem jednotlivých kategorií. Z důvodu příliš malého počtu slov nebyl hodnocen Jiří Rusnok.

Nejiracionálněji komunikujícím premiérem v historii České republiky byl Václav Klaus, s těsným odstupem následovaný Andrejem Babišem. „Verbálně nejvíce agresivním premiérem v historii samostatného Česka je Andrej Babiš, který v této kategorii ‚zvítězil‘ s náskokem před Václavem Klausem a Jiřím Paroubkem,“ tvrdí Petrák s tím, že druhým významným znakem mluvy současného premiéra je časté zaštiťování se kolektivem.

Na druhou stranu si Andrej Babiš nelibuje v útočení na emoce pomocí odkazování na „vyšší“ ideály (v čemž naopak vynikal Vladimír Špidla a také všichni pravicoví premiéři), jako je spravedlnost, svoboda či národ a je mu cizí ideologické myšlení. Nijak nevyčnívá ani hodnotou dogmatismu.

Andrej Babiš také nejčastěji používá zájmeno „já“ v 1. pádě (114 výskytů na 10 000 slov). Za ním následují Jiří Paroubek (92) na Jan Fischer (79). Na opačném pólu se nalézá Vladimír Špidla s hodnotou pěti výskytů na 10 000 slov.

Dosavadní zkušenost podle Petráka ukazuje, že existuje vztah mezi výsledným koeficientem iracionality a délkou setrvání na postu premiéra. „Míra tak zvané iracionality premiérů byla určena na základě četnosti výskytu výrazů rozdělených do sedmi základních kategorií – agresivita, prodej iluzí, dogmatismus, zaštiťování se kolektivem, ideologické myšlení, dramatizace a posedlost symboly,“ vysvětlil Petrák. Politik s jeho nejvyšší hodnotou, se v úřadu udržel doposud nejdéle (tedy Václav Klaus: 5 let). Druhým nejdéle sloužícím premiérem byl Miloš Zeman (4 roky) a třetím Petr Nečas (3 roky), který je zároveň politikem se třetím nejvyšším koeficientem iracionality. Z tohoto pohledu má tedy Andrej Babiš velkou šanci stát se (spolu s Václavem Klausem) premiérem, který si svůj úřad udržel po nejdelší dobu.

Často používané výrazy

Premiér Časté výrazy
Václav Klaus faleš, falešný, zneužívání, fér, seriózní
Josef Tošovský rozvoj, principy, svoboda, zdraví
Miloš Zeman naivní, nenávist, korektní, upřímný
Vladimír Špidla rovnost, správný, zdraví
Stanislav Gross lež, stydět se, výmysly
Jiří Paroubek hlupák, účelový, pravda
Mirek Topolánek drzost, spekulace, pravda, rovnost, svoboda, my
Jan Fischer absurdní, praktiky, rozumný, věcný
Petr Nečas paraziti, zneužívání, legitimní, správný
Bohuslav Sobotka kvalita, pravda, životní prostředí
Andrej Babiš lež, nesmysl, skandál, pravda, my

Zdroj: analýza Milana Petráka

O Milanu Petrákovi: analytik společnosti Bisnode. Je autorem knih Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku a Terapie chaosem aneb Jak nejistota člověka posouvá i rozvíjí.