SOVA: Po účinnosti zákazu stáčení musí ČOI zkontrolovat firmy, které nabízejí úpravu tachometrů

SOVA ověřila počet „stáčíren“ nabízejících služby na internetu, je jich
několik desítek
Praha, 15. srpna 2018 – Senát dnes schválil novelu zákona 56/2001 Sb.,
která kromě řady jiných změn v oblasti provozu vozidel obsahuje i zákaz
stáčení tachometru pod pokutou půl milionu korun. Sdružení na ochranu
vlastníků automobilů – SOVA proto provedlo inventuru počtu firem, které
na internetu nabízejí nastavení či úpravy stavu tachometru. Tyto firmy
by se podle Sdružení SOVA měly okamžitě po 1. říjnu, kdy začne
pravděpodobně ustanovení platit, stát cílem pravidelných kontrol ČOI.

„Podle našeho názoru z novely vyplývá, že nelegální nebude jen provádět
úpravy stavů tachometrů, ale i nabídka s tím souvisejících služeb. Teď
záleží na České obchodní inspekci, jestli bude zákon takto interpretovat
a vyrazí do boje proti firmám, které stáčení na internetu nabízejí. Jsme
připraveni inspektorům poskytnout tipy na konkrétní firmy, které jsme na
internetu objevili,“ uvedl Zbyněk Veselý.

Řada nabídek je vysloveně absurdních a v jasném rozporu s dobrými mravy.
„Je až k pláči, když někdo napíše například ´Počítadlo kilometrů není
státem cejchovanou mírou, proto je s ním možné libovolně manipulovat.´,
´Poskytujeme na naše služby záruku a garantujeme, že není možné žádným
způsobem zjistit původní hodnotu.´ nebo ´Prodáváme a montujeme zařízení
na zastavení načítání kilometrů ve vozidlech.´ či ´Tachometr upravujeme
(„stáčíme“) pouze osobám, které nemají v úmyslu vozidlo prodat, ale
úpravou tachometru sledují pouze svůj soukromý cíl!´.

Alarmující je také nárůst prodejců zařízení a programů, které nastavení
tachometrů umožňují. „S čím dál větším podílem vozů s vyspělejší
elektronikou jsou schopni nastavit podle návodu kilometry na tachometru
i laikové. Při ceně mezi 8mi a 10ti tisíci korunami za propojovací kabel
a software se investice vyplatí už u jednoho dražšího auta,“ zdůraznil
Veselý.

Podle Veselého nejde při přetáčení tachometrů pouze o hmotnou újmu,
související s podvodným zvýšením ceny ojetého vozu: „Pokud je na
automobilu přetočený tachometr, vystavuje se řidič takového vozidla
velkému riziku poškození zdraví či ohrožení života. Automobil a jeho
důležité díly jsou totiž výrazně jinak opotřebené, než by majitel podle
stavu tachometru předpokládal. A to by si měli uvědomit jak prodávající,
tak kupující,“ zdůraznil.

Více informací o tom, jak odhalovat triky prodejců ojetých automobilů
najdete v příručce SOVA pro bezpečnou koupi ojetiny na
www.sdruzeni-sova.cz/prirucka.pdf.

Reklamy