Ochranou dětských práv se budou zabývat odborníci na kongresu ISPCAN

Sexuální násilí na dětech, negativní vliv médií, kyberšikana, obchod s dětmi nebo vývoj dětí žijících mimo původní rodinu a dalších mnoho zajímavých témat přinese kongres Mezinárodní společnosti pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN). Prestižní kongres se uskuteční historicky poprvé v Praze a konat se bude od 2. do 5. září v Kongresovém centru Praha.

Mezinárodní kongres ISPCAN si klade za cíl prevenci všech forem násilí a ohrožení dětí po celém světě. Odborníci usilují o zvyšování povědomí veřejnosti o všech formách násilí páchaných na dětech, rozvoj preventivních aktivit a o podporu dětských práv ve všech oblastech světa.

„Letošní kongres s podtitulem Ochrana dětí v měnícím se světě se zaměří na aktuální témata jako např. kyberšikana nebo negativní vliv médií na psychiku dítěte. Chceme tím vyjádřit, že ochrana dětí je v současném světě jiná, protože jsou i jiné hrozby,“ říká psycholog a spolupředsedající kongresu ISPCAN Radek Ptáček.

Násilí páchané na dětech má mnoho forem, včetně fyzického, sexuálního a emocionálního zneužívání, týrání, zanedbávání nebo deprivace. K násilí dochází v mnoha prostředích – v místě, kde děti žijí, ve škole i na internetu. Stejně tak se násilí na dětech dopouští široké spektrum pachatelů – rodinní příslušníci, partneři, učitelé, sousedé, cizí lidé a jiné děti. Takové násilí nejenže dětem způsobuje nevratné škody, bolest a ponížení, ale může mít i fatální následky.

„Práva miliónů dětí na světě nejsou dostatečně chráněna. Mezi časté formy ohrožení dětí i v dnešním světě patří násilí, nucená dětská práce, obchodování s dětmi, sexuální vykořisťování a další. Přesto, že žijeme v 21.  Století práva miliónů dětí na celém světě jsou porušována nejhoršími možnými způsoby. A na toto se tento kongres snaží reagovat,“ doplňuje Ptáček.

Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN), založená v roce 1977, je jedinou multidisciplinární mezinárodní organizací, která celosvětově sdružuje profesionály, kteří se zabývají prevencí a řešením ohrožení a poškozování dětí po celém světě.

Spolupořadatelem kongresu v České republice je Národní institut pro děti a rodinu, z.s., který se dlouhodobě zabývá nejširší problematikou ochrany dětí v České republice, jak na úrovni konkrétních služeb, tak vědecké i vzdělávací.

„Tento kongres se koná jednou za dva roky, letos je to poprvé v Praze a domnívám se, že se v tomto století nebude u nás už nikdy opakovat,“ uzavírá psycholog Ptáček.

Ochrana dětí v ČR v datech

  • 22 000 dětí v ČR žije mimo svou původní rodinu (jedná se o 13 dětí z tisíce, což je o 1/3 více, než v jiných zemích)
  • 2200 dětí mladších 6 let žije v institucionálním typu náhradní výchovné péče (ve většině evropských zemích není možné takto malé děti umisťovat do institucionální péče)
  • 3800 dětí v ČR je každý rok odebráno z rodin a umístěno do náhradního výchovného prostředí z důvodu selhávání původní rodiny, aniž by existovala státem garantovaná síť sociálních služeb, které by těmto situacím předcházela nebo následně rodinám pomáhala jejich situaci řešit
  • Stát ročně vynakládá na 1 dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí částkou 4500 Kč, na pobyt dítěte v institucionální péči 470 000 Kč
  • Ročně české soudy rozhodují přes 100 000 opatrovnických kauz týkajících se nezletilých, ve kterých děti potřebují právní ochranu