Skončil kongres o ochraně dětí, cenu získaly ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a Nadace Terezy Maxové

Posílit prevenci všech forem násilí na dětech a otevřít další opomíjená témata související s ochranou dětí, jako je jejich postavení v rámci soudních řízení, jejich ochrana v případě institucionalizace, i připravenost čelit novým formám ohrožení byla hlavní poselství právě skončeného XXII. Světového kongresu ISPCAN 2018 v Praze. Kongres pořádala Mezinárodní společnost pro prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí (ISPCAN) a Národní institut pro děti a rodinu.  

Kongres navštívilo více jak 750 odborníků z 82 zemí světa a definitivně ho ukončí 1. české sympozium k sociálně-právní ochraně dětí, na které se přihlásilo dalších, více jak 150 tuzemských odborníků. Jedná se především o psychology a psychoterapeuty, lékaře, právníky a sociální pracovníky.

„Byť se kongres zabýval především obtížnými a neradostnými tématy týkající se násilí na dětech, jsme s jeho organizací i výsledky spokojeni. Účastníci denně pracovali v 10 sekcích a celkem bylo na kongresu prezentováno více, jak 670 vědeckých nebo klinických příspěvků,“ konstatují shodně Radek Ptáček a Rajeev Seth předsedající kongresu.

V rámci závěrečného ceremoniálu pak byly odbornou porotou Národního institutu pro děti a rodinu uděleny poprvé ceny za mimořádný přínos k ochraně dětí v České republice. V kategorii osobnosti byla oceněna Kateřina Šimáčková soudkyně Ústavního soudu České republiky, v kategorii právnické osoby Nadace Terezy Maxové.

Při výběru obou laureátek porota ocenila nejen vysokou míru profesionality, se kterou k ochraně dětí přistupují, ale rovněž tak osobní nasazení, entuziasmus a grácii, díky které kultivují i veřejnou prezentaci této nelehké oblasti,“ vysvětluje psycholog a předseda odborné poroty Radek Ptáček.

Ochrana dětí v ČR v datech

  • 22 000 dětí v ČR žije mimo svou původní rodinu (jedná se o 13 dětí z tisíce, což je o 1/3 více, než v jiných zemích)
  • 2200 dětí mladších 6 let žije v institucionálním typu náhradní výchovné péče (ve většině evropských zemích není možné takto malé děti umisťovat do institucionální péče)
  • 3800 dětí v ČR je každý rok odebráno z rodin a umístěno do náhradního výchovného prostředí z důvodu selhávání původní rodiny, aniž by existovala státem garantovaná síť sociálních služeb, které by těmto situacím předcházela nebo následně rodinám pomáhala jejich situaci řešit
  • Stát ročně vynakládá na 1 dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí částku 4500 Kč, na pobyt dítěte v institucionální péči 470 000 Kč
  • Ročně české soudy rozhodují přes 100 000 opatrovnických kauz týkajících se nezletilých, ve kterých děti potřebují právní ochranu
Reklamy