Od odbornosti k úspěšnosti – VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika

Praha, 19. září 2018 – Ve středu 26. září 2018 se v pražském hotelu Clarion uskuteční VII. Mezinárodní konference EFPA Česká republika věnovaná finančnímu poradenství, jeho rozvoji a zvyšování jeho úrovně
a důvěryhodnosti v lokálním i celoevropském měřítku.

Konference, konaná pod heslem „Od odbornosti k úspěšnosti“, se bude věnovat aktuálním novinkám
a trendům trhu, jakými jsou nové školicí programy, odborné zkoušky nebo výsledky unikátního evropského průzkumu. S těmi účastníky seznámí zástupci EFPA ČR a EFPA Europe Marta Gellová, Petr Volek, Martin Širůček, John Gilliam a Emanuel Carluccio. Tomáš Lukavec – autor originálního konceptu „Profily osobní značky“
a bestselleru „Jsi značka?“ – poté přiblíží tipy z praxe i konkrétní návod, jak se úspěšně prezentovat v 21. století.

Hlavním řečníkem bude předseda Českého svazu biatlonu, místopředseda mezinárodní unie IBU a úspěšný sportovní manažer Jiří Hamza. Ten se ve svém příspěvku zaměří na paralely mezi sportem a profesí finančního poradenství, týmem a rolí individuálního hráče i na vlastnosti úspěšných lidí.

Součástí hlavního bloku konference bude rovněž příspěvek Johna Gilliama1 z Texas Tech University, který pro účastníky konference popíše fungovaní finančního poradenství v USA včetně jeho srovnání s evropskými standardy. Především se bude věnovat podmínkám a zákonným požadavkům na finanční poradce, kritériím, které určují jejich konkurenceschopnost atp. Pan Gilliam navíc získal v letošním roce prestižní Fulbrightovo stipendium, které mu umožní působit v letošním semestru na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Tam by měl také společně s Martinem Širůčkem2 realizovat základní průzkum mezi poradci
a jejich klienty v České republice, jehož cílem je odhalit, jak klienty ovlivňuje míra rizika při volbě finančních produktů.

Odpolední blok nabídne odborné workshopy, zaměřené na představené novinky a aktuální trendy v oblasti finančního poradenství. Přednášející se dotknou i dnes populární oblasti kryptoměn a jejich role v klientském portfoliu, posouzení rentability projektu nebo otázky čerpání renty v důchodu.  

Na závěr konference se uskuteční panelová diskuze zástupců distribučních společností, věnovaná otázce, co bylo a je pro jejich profesionální i osobní úspěch nejdůležitější.

EFPA European Think Tank, konaný před konferencí v úterý 25. září, slouží k vzájemné výměně informací
a know-how mezi členy EFPA, jehož se zúčastní přes 20 mluvčích z 15 zemí. Ti se pokusí najít odpovědi na otázku, zda lze nastavit unifikovaný postup správného sestavení klientského portfolia napříč všemi evropskými zeměmi. Řešenou problematikou bude rovněž možnost vytvoření jednotného evropského investičního dotazníku sloužícího pro diagnostiku klienta – test přiměřenosti s ohledem na legislativu jednotlivých států.

– – –

Pro editory:

1 John E. Gilliam
docent oddělení osobního finančního plánování na Texas Tech University

John Gilliam je docentem na oddělení osobního finančního plánování na Texas Tech University (USA) a je certifikovaným CFP™, Chartered Financial Consultant a Chartered Life Underwriter. Jeho akademický život je silně ovlivněn více než 35 lety odborné praxe v oboru finančních služeb. Do výuky John začleňuje své dlouholeté zkušenosti z praxe v oblasti průmyslu.

Mezi jeho výzkumné zájmy patří posuzování tolerance finančního rizika. John pracoval v národní radě Society of Financial Service Professionals, byl národním předsedou Society’s University Partners Program and the Illustration Questionnaire Committee.

Gilliam bude tento semestr přednášet na PEF Mendelovy univerzity v Brně předmět Odborný seminář finance, který je vyučován v angličtině a týká se osobních a rodinných financí. Cílem je naučit studenty komunikovat na vybraná témata – pojištění, bankovní produkty, investice, rizika apod. v angličtině, kdy studenti mají jedinečnou možnost výuky vedené native speakerem z USA.

2 Martin Širůček
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Martin Širůček je výzkumný pracovník a vyučující na Ústavu financí Mendelovy univerzity v Brně, lektor
a přednášející v oblasti financí a investic, spoluautor řady odborných publikací. Zastupuje EFPA ČR v komisi pro kvalifikační standardy EFPA Europe (SQC EFPA Europe).

O EFPA Česká republika  

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na www.efpa.cz.  

Reklamy