Společnost Pfizer oznamuje změnu na postu světového generálního ředitele

Farmaceutická společnost Pfizer oznamuje, že od 1. ledna 2019 nastoupí Albert Bourla do funkce světového generálního ředitele (CEO – Chief Executive Officer) společnosti Pfizer. Albert Bourla v současnosti vykonává funkci světového provozního ředitele (COO – Chief Operating Officer) ve společnosti Pfizer. Dnešní CEO Ian Read bude i nadále pokračovat ve své funkci výkonného předsedy představenstva společnosti Pfizer.

Bylo mi ctí během uplynulých osmi let působit ve funkci světového generálního ředitele společnosti Pfizer,“ řekl Ian Read. „Nastal však čas na změnu ve vedoucí pozici a Albert je správnou osobou, která povede Pfizer v nadcházejících letech. Albert je přirozeně vůdčí osobnost, za 25 let ve společnosti získal rozsáhlé znalosti v oboru a prokázal schopnost ji budovat a rozvíjet.

Albert Bourla před nástupem na pozici světového provozního ředitele (COO) společnosti Pfizer
(v lednu 2018) vedl divizi Innovative Health, která v roce 2017 dosáhla obratu 31,4 miliardy dolarů a zisku před zdaněním ve výši 18,3 miliardy. Před jmenováním do funkce ředitele divize Innovative Health působil od ledna 2014 jako prezident obchodní jednotky zaměřené na vakcíny, onkologii
a volně prodejné produkty. Během jeho čtyřletého vedení se objem výnosů v oblasti onkologie ztrojnásobil a v segmentu vakcín vzrostl o polovinu. „Je mi velkou ctí stát se příštím CEO společnosti Pfizer a vážím si veškeré důvěry. Chtěl bych také poděkovat Ianovi za jeho nepřetržitou podporu. Pfizer zažívá dynamické časy a já se těším na spolupráci se všemi kolegy při dodávání životně důležitých léků pacientům po celém světě, což je základní poslání naší společnosti,“ uvedl Albert Bourla.

Pod vedením Iana Reada zaznamenala společnost Pfizer řadu úspěchů:

  • 30 léčiv schválených FDA;
  • celkový výnos pro akcionáře ve výši 250 % překonávající výkonnost indexu S&P 500
    o 180 procentních bodů;
  • kapitál ve výši přesahující 120 miliard dolarů vrácený přímo akcionářům;
  • očekávané schválení 25–30 nových přípravků do roku 2022, u 15 z nich potenciál

zásadního úspěchu na trhu;

  • 70% nárůst roční dividendy z 0,80 na 1,36 dolaru;
  • od roku 2010 darovala přes 580 milionů dávek léku pro léčbu trachomu, který je

celosvětově jednou z hlavních příčin infekčního oslepnutí. V důsledku toho se snížil počet lidí trpících trachomem z více než 300 milionů v roce 2010 na dnešních 158 milionů.

O společnosti Pfizer

Společnost Pfizer je přední světová biofarmaceutická společnost. Zabývá se výzkumem, vývojem
a prodejem humánních léčiv, včetně biologických léků a vakcín. V roce 2017 společnost Pfizer investovala celkem 15 % svého celosvětového obratu do výzkumu a vývoje nových léčiv. Kromě toho se zaměřuje také na vzdělávání odborné veřejnosti a ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. V současné době zaměstnává více než 92 000 lidí. V České republice společnost Pfizer působí od roku 1993 a má více než 400 zaměstnanců.