Bureau Veritas sází v Česku na pokročilé technologie. Digitalizuje služby pro řízení budov, inspektorům pomáhají také drony

Praha, 16. října 2018 – Skupina Bureau Veritas, globální lídr v oblasti inspekcí a certifikací, posiluje pozici na světovém i domácím trhu. Zatímco v zahraničí se společnosti nejvíce daří ve stavebnictví, automobilovém průmyslu a potravinářství, v Česku sází na pokročilé technologie a nové digitální nástroje, které nacházejí uplatnění napříč všemi průmyslovými segmenty a slouží například pro řízení budov, kontrolu stavu střešních konstrukcí nebo ochranu zaměstnanců.

Drony pro kontrolu zemědělských komodit i stavu konstrukcí průmyslových hal

„V Česku se nebojíme inovací a rozhodli jsme se zapojit do naší inspekční práce nejmodernější digitální technologie. Aktuálně jde například o drony s pokročilým kamerovým viděním, které slouží například ke kontrolám a vizuálním průzkumům zboží či zemědělských komodit ve skladech, dále odhalují nejrůznější vady v konstrukcích průmyslových hal a přinášejí cenná data pro lepší řízení rizik ve firmách,“ říká Jakub Kejval, generální ředitel společnosti Bureau Veritas.

Digitalizace usnadňuje řízení budov

Dodal, že na českém trhu vnímá poptávku po integrovaném řešení v oblasti v oblasti testování, inspekcí i certifikací. „Firmy mají zájem o komplexní služby, proto v Bureau Veritas necháváme digitalizaci proniknout i do Facility managementu, protože přináší praktické nástroje pro snadnější řízení ohromného množství procesů v budovách – od energetického managementu, přes správu nemovitého majetku, hloubkové kontroly až po analýzy jeho technického stavu. Digitalizace hraje roli také v hlídání bezpečnosti potravin a je zapojena například do opatření proti výskytu nebezpečných bakterií salmonelly a legionelly v rizikových provozech,“ popisuje Jakub Kejval.

V zahraničí nejvíc rostou služby pro stavebnictví, automotive a potravinářství

V zahraničí mají největší dynamiku služby testování, inspekcí a certifikací v oblasti SmartWorld, v automobilovém průmyslu a potravinářství. Rovněž ve stavebnictví se Bureau Veritas daří podporovat své klienty, a to i díky globálnímu partnerství se softwarovou společností Autodesk, známou díky 3D grafickému programu pro architektonické a konstrukční vizualizace (BIM). Obrat rostl i ve všech ostatních segmentech pouze s jedinou výjimkou – loďařství, kde je výstavba lodí stále v celosvětové recesi.

Hospodářské výsledky

Skupina BUREAU VERITAS dosáhla za první pololetí 2018 tržeb ve výši 2,34 mld. EUR, což představuje růst +6,1 % oproti 2017 ve stálých cenách. Organický růst se ve druhém čtvrtletí zvýšil na 4,4% oproti 3,5% v prvním kvartále. Růstu přispělo i 6 zrealizovaných akvizic v 1. pololetí 2018, které představují roční obrat ve výši 85 mil. EUR.

O BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 59 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.