Největší dluhy mají Pražané, v průměru Češi dluží 29 700 korun

Hradec Králové, 22. října 2018 – Po řadě let snižování se průměrná výše dluhu českých dlužníků meziročně zvýšila o 4 000 korun. Češi nyní průměrně dluží 29 700 korun, zatímco v roce 2016 byla průměrná výše dluhu 25 700 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (54 % dlužníků s průměrným dluhem 31 500 korun), zatímco podíl žen tvoří 46 % dlužníků s průměrným dluhem ve výši 27 200 korun. Tyto i následující údaje vycházejí z pravidelných analýz společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Nejvíce dlužníků (16 % z celé ČR s průměrným dluhem 28 100 korun) pochází z Moravskoslezského kraje, následuje kraj Ústecký (12 % dlužníků, průměrný dluh 27 900 korun), kde si zároveň lidé půjčují nejmenší částky, a Středočeský (10 % dlužníků, průměrný dluh 30 500 korun). V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (33 100 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Výrazně se jim přibližují obyvatelé Karlovarského kraje s průměrným dluhem 32 700 korun.

Výrazný nárůst průměrné výše dluhu může souviset s očekáváním pokračování současného tempa růstu ekonomiky, které vyvolává větší ochotu utrácet a kvůli nákupům se i zadlužovat. Dlužníci by ale měli pamatovat na to, že ekonomický cyklus přináší i poklesy spojené s růstem nezaměstnanosti, a vytvářet si dostatečnou rezervu na pokrytí splátek svých závazků,“ uvádí Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Češi se zadlužují hlavně v pozdějším věku

Největší dluhy mají Češi ve věku 45 až 64 let (38 % všech dlužníků) – průměrně přes 34 000 korun. Nejmenší podíl všech dlužníků (necelá 2 % s průměrným dluhem 14 300 korun) patří do věkové kategorie 18 až 24 let. Více než 8 % dlužníků s průměrným dluhem 29 100 korun je již v postproduktivním věku (přes 65 let). Ve všech věkových kategoriích přitom převažují dlužníci z Moravskoslezského kraje.

Průměrná výše dluhu vzrostla ve všech věkových kategoriích, včetně lidí ve věku nad 65 let, jejichž jediným příjmem bývá starobní penze. Splácet dluhy z důchodu je velmi obtížné, navíc ze zkušenosti víme, že si staří lidé často berou úvěry pro svoje děti nebo vnoučata, která by z různých důvodů vlastní úvěr nedostala. Pokud tito skuteční dlužníci nemohou úvěry sami splácet, může to penzisty přivést na hranici chudoby,“ dodává Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Rostoucí počet dluhů na jednu osobu

Bezmála 19 % českých dlužníků má více než jeden dluh, což je o 8 % více než v roce 2016. Nejčastěji jde o dva až tři dluhy, výjimkou nejsou ale ani lidé, kteří mají pět a více závazků ke splácení. „Strkání hlavy do písku před vlastními dluhy je cestou k ještě většímu zadlužení. Domluva s věřitelem, nastavení splátkového kalendáře a pravidelné a včasné splácení je způsob, jak se navýšení dluhu a řešení soudní cestou vyhnout. Základem je komunikace a snaha problém vyřešit,” doplňuje Jana Žaludová.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Označeno tagem