Start-upy InnoEnergy vytvořily 1 741 pracovních míst a zpřístupnili energii 56 tisícům lidí z rozvojových zemí

Zpráva InnoEnergy poukazuje na důležitost inovací při přechodu k čisté energii v Evropě

InnoEnergy, evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie podporované Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), dnes na konferenci The Business Booster v Kodani zveřejnilo dopadovou studii. Zpráva ukazuje, že podpora start-upů společností InnoEnergy má přímý dopad na přechod Evropy k čisté energii. Tyto start-upy vytvořily v Evropě 1741 pracovních míst a od roku 2011 zajistily přístup k energii 56 tisícům občanů z rozvojových zemí.

Dalším klíčovým zjištěním je, že společnosti podpořené InnoEnergy vytvoří 1,147 GWh čisté energie z obnovitelných zdrojů, ušetří 809,5 milionu eur na energetických nákladech a sníží emise uhlíku o 5,5 milionu tun za 25 let. To odpovídá odstranění 47 tisíců automobilů ze silnic.

„Je úžasné vidět výsledky, kterých společně dosahujeme, a upevňovat tak naši pozici důvěryhodného inovačního partnera, který řídí podniky na jejich cestě k rozvoji. Našich dvě stě start-upů přineslo inovativní technologie plnící energetické cíle naší měnící se společnosti. Ať už jde o snížení emisí skleníkových plynů nebo vytváření pracovních míst, tyto podniky mají zřetelný dopad na to, jakým způsobem Evropa vnímá, vyvíjí a využívá udržitelnou energii,” řekla na tiskové konference akce The Business Booster Elena Bou, ředitelka inovací ve společnosti InnoEnergy.

Jedním z úspěšných start-upů, o kterém se zpráva zmiňuje, je švédská společnost CorPower Ocean, která se zabývá energií z mořských vln. Tato společnost vyvinula a otestovala technologii, díky které lze přeměnit vlny na elektřinu pomocí bójí.

„Energie z vln představuje obrovskou příležitost k vytvoření nového průmyslu v Evropě, který bude mít výrazný exportní potenciál a zajistí nová pracovní místa. Při nedávném nasazení systému na Orknejích ve Skotsku jsme prokázali zásadní zlepšení v oblasti udržitelnosti a výkonnosti,” řekl na tiskové konferenci Patrik Möller, generální ředitel společnosti CorPower. Společnost plánuje vybudovat projekt pilotních polí v rozmezí 2012 až 2023 a předobchodní fázi od roku 2023.

Další úspěšnou společností je Pro-Drone, přední vývojář automatizovaných dronů pro kontrolu lopatek větrných turbín. Jejich využití snižuje náklady na služby pobřežních větrných turbín o 1000 euro za každou inspekci.

„Během prvního roku provozu naší společnosti jsme již provedli více než 2300 kontrol větrných turbín v Evropě a Jižní Americe. Jsme hrdí na to, že poskytujeme vysoce kvalitní a bezpečné prohlídky pro nejméně 15 zákazníků, kteří mají ambiciózní plány týkající se globálního růstu v roce 2019,” řekl novinářům André Moura, zakladatel a generální ředitel společnosti Pro-Drone. Nejnovější funkcí společnosti je nástroj pro automatickou identifikaci poškození, který inspektorům pomáhá zkrátit dobu vyhodnocování a současně zlepšit jeho přesnost.

„Dánsko má silnou historii v oblasti zelené energie a inovací. První moderní větrná turbína vznikla právě v Dánsku a byly zde také vybudovány první pobřežní větrné elektrárny. Tyto zelené milníky se uskutečnily jen díky partnerství mezi průmyslem a vládou, které vytváří stabilní rámec pro investory v budoucích zelených řešeních,“ dodává Lars Aagaard, generální ředitel Dánské energetické asociace.

Tato dva dny trvající událost je jediná, která sdružuje inovace v oblasti udržitelné energie, zavedené průmyslové subjekty, investory a instituce veřejného sektoru. Šestý ročník se konal v Kodani, ve dnech 17. – 18. října, a jeho tématem bylo „Budoucnost je nyní“. InnoEnergy přivítalo přes 700 účastníků z více než 40 zemí. Ti se zapojili do 150 špičkových inovací v oblasti udržitelné energie.

O InnoEnergy  

InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie.

Podporuje a investuje do inovací ve všech etapách jejich vývoje – od učeben až ke konečným zákazníkům. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojuje investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a výzkumníky s firmami.

Působí ve třech klíčových oblastech inovačního mixu:

  • Vzdělávání – vytváření informované a ambiciózní pracovní síly, která chápe, co udržitelnost i samotné odvětví potřebují pro svou úspěšnou budoucnost
  • Inovativní projekty – propojení nápadů, jejich autorů a samotného odvětví s cílem uvádět na trh konkurenceschopné výrobky a služby, přinášející skutečné výsledky
  • Podpora podnikání – podpora podnikatelů a start-upů zaměřených na udržitelný rozvoj při vytváření prosperující společnosti schopné zapojit se do globálního energetického ekosystému

Propojování těchto oblastí zvyšuje jejich význam a vede k příznivému prostředí pro inovativní výsledky společné práce.

Společenství InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT).