30 % malých a středních podnikatelů potřebuje krátkodobé půjčky kvůli cash flow, zvyšuje se poptávka po fintech P2P řešeních

Platební instituce Roger zaznamenala meziroční růst v objemu profinancovaných faktur o 80 %, a to i díky tomu, že stále více malých a středních podniků hledá alternativní cesty výhodnějšího a administrativně nenáročného krátkodobého financování. To potvrzuje i průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Českému trhu sice stále dominují klasické bankovní instituce, ale zájem o alternativní zdroje financování roste především díky jejich schopnosti nabídnout flexibilnější a výhodnější způsob financování, který nabízí především fintech společnosti. Krátkodobé půjčky na vyrovnání svého cashflow potřebuje téměř 30 % podnikatelů, především kvůli dlouhé splatnosti faktur, která je dle dat Rogera v České republice alarmujících 58 dnů.

Firmy nejčastěji využívají externího financování k nákupu nových strojů (50 %) nebo k vykrývání cashflow (30 %). Právě problém s cash-flow je spojený především s dlouhou splatností jednotlivých faktur. Jak zjistil celoevropský průzkum společnosti Intrum, až 89 % českých firem bylo požádáno a akceptovalo delší splatnost, než se kterou by byly spokojeny. Toto číslo je v porovnání s Evropským průměrem (56 %) alarmující. Ze statistik Platební instituce Roger, která se financováním faktur a zkracováním jejich splatnosti zabývá, vyplývá, že průměrná doba splatnosti faktury v ČR je alarmujících 58 dnů. „Právě dlouhou dobu splatnosti vnímáme jako problém, který brzdí rozvoj některých firem a nutí je k zadlužování. Proto nabízíme řešení, jak zkrátit splatnost, které je dostupné i pro startupy a malé či začínající firmy,“ vysvětluje Adam Šoukal, CEO platební instituce Roger.

Z výzkumu Asociace malých a středních podniků vyplývá, že české firmy sice jsou při výběru způsobu financování svého podnikání stále spíše konzervativní a spoléhají se převážně na klasické bankovní půjčky, ale stále více jich využívá nových forem financování, například na západ od našich hranic je velmi populárního faktoringu nebo P2P financování. Trend krátkodobého financování pomocí faktoringu se tak stále více dostává i do Česka, a to především kvůli dlouhé splatnosti faktur, která je v ČR jednou z nejdelších v Evropě. Firmy jsou podle dat Rogera často nuceny akceptovat maximální zákonnou lhůtu 60 dnů, v některých případech i mnohem delší.

Platební instituce Roger zaznamenala 80% meziroční nárůst objemu profinancovaných faktur. Především pro menší a střední podnikatele se jedná o atraktivní cestu, jak bezdluhově a jednoduše financovat své podnikání tím, že Roger zkrátí splatnost faktur z v Česku průměrných 58 dnů na 3. Vyhnou se tak překlenovací půjčce nebo jinému zadlužování.

Nové služby také odstraňují nejčastější problém, který firma bankovních institucí nejčastěji zmiňují – přílišnou administrativní zátěž. Pro mnoho malých firem je možnost dosáhnout na financování od bank spojené s dokladováním velkého množství dokumentů a rizikem, že jim i nakonec nebude vyhověno. Přesně pro tyto firmy z řad malých a středních podniků mohou být alternativní zdroje financování zajímavé „Naše služba je velice jednoduchá. Stačí, když nám zašlete fakturu, kterou chcete profinancovat a my se do 24 hodin ozveme s řešením. Peníze pak klient obdrží do 3 dnů na svůj účet.“ popisuje Adam Šoukal princip fungování Rogera. Právě rychlost, jednoduchost a nižší úrok jsou největší výhody nových fintech institucí, jako je Roger. Certifikace od České národní banky je jistotou, že bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb jsou minimálně na stejné úrovni jako u klasických institucí. Výhodou je také v nižší úrok, který se v případě Rogeru pohybuje průměrně okolo 1,57 %.

O Platební instituci Roger a. s.

Roger je největší systém podnikových financí ve střední Evropě. Od roku 2013 úspěšně spojuje investory a kredibilní malé a střední podniky hledající pomoc při řízení cash flow. V roce 2016 společnost pod názvem Investiční Aukce získala prvního strategického investora, technologickou společnost CCV. Tímto krokem se otevřela cesta k automatizovanému financování malých a středních firem, a to díky elektronické fakturaci EDI, jejímž největším dodavatelem pro domácí trh je právě CCV. Druhým investorem se v roce 2017 stala společnost Echilon Capital (www.echilon.cz). Díky programu JIC PLATINN získal Roger a. s. licenci ČNB pro platební instituce. Aktuálně má Roger zažádáno u ČNB o licenci PSD2 a plánuje rozšíření současného portfolia služeb do dalších zemí v regionu střední Evropy. Více na http://www.roger.cz

Reklamy