C2H Michala Mičky získala poloviční podíl ve finančně-poradenské firmě F&P Consulting

Investiční skupina C2H Michala Mičky získala padesátiprocentní podíl v české finančně-poradenské společnosti F&P Consulting, která plánuje navázat na růstové úspěchy z předchozích let. Transakce se pohybovala ve výši desítek milionů korun. Nový kapitál přinese především významné investice do rozvoje.

“Jsme přesvědčeni, že růstový potenciál naší společnosti ještě nebyl naplněn. I přes stávající kvalitní zázemí nechceme usnout na vavřínech. Naopak plánujeme urychlit vlastní vývoj online nástrojů a zapracovat na interních procesech i poskytované podpoře tak, aby se poradce mohl maximálně věnovat své práci a byl minimálně zatěžován narůstající byrokracií a legislativními povinnostmi. I přes rostoucí síť našich poradců si však chceme udržet rodinnou atmosféru, kde se manažeři zapojují do ovlivňování a řízení firmy, kterou tak spoluutváří. Firemní kultura zůstává klíčovým tématem.” říká Kamila Paličková, spolumajitelka F&P Consulting.

S příchodem nového vlastníka chce F&P Consulting využít příležitostí, které přináší aktuální situace na finančně-poradenském trhu, a to zejména s ohledem na trendy ve vývoji legislativy. Soustředit se bude na dvě klíčové strategické oblasti. Tou první je oblast personálního růstu a akvizice poradců v nových regionech. Druhou oblastí bude produktové zaměření na zprostředkování investic, kde společnost vidí velký tržní potenciál.

“Plánujeme budovat silnou a konkurenceschopnou finančně-poradenskou síť se zaměřením na investiční produkty. V oblasti investic bychom rádi využili potenciálu na straně poradců i klientů. Zkušenosti a zázemí C2H přinesou nové know how, vzdělávání i podporu, která bude ojedinělá,” říká Michal Mička, majitel investiční skupiny C2H.

Mezi další cíle společnosti patří využití synergických efektů při propojení zázemí skupiny C2H a F&P Consulting, posílení týmu poskytujícího zázemí pro zkvalitnění servisu pro poradce nebo investice do marketingu a vzdělávání.

O F&P Consulting:

F&P Consulting je finančně-poradenská společnost, která klade důraz na dlouhodobou spolupráci s klienty, přátelský přístup a vysoké nároky na sebe i odbornost finančních poradců. Pro své klienty sjednává životní a neživotní pojištění, hypoteční úvěry a stavební spoření. Síť společnosti tvoří 500 poradců po celé České republice.

F&P Consulting je členem ČASF (Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování), která je jednotnou asociací, zastupující celý trh finančního poradenství na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.

ČASF je členem FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries), nejvýznamnějšího profesního sdružení, které zastupuje na celoevropské úrovni asociace finančních zprostředkovatelů a poradců.

O C2H:

Majoritním akcionářem C2H je Michal Mička, který má bohaté zkušenosti s budováním úspěšných firem. Hlavní myšlenkou C2H je investovat do společností, které nabízejí zajímavou příležitost a potenciál zhodnocení v násobcích investovaného kapitálu. Pro Michala je klíčová kvalita lidí, kteří mají podle něj jednoznačně největší vliv na zhodnocení investice. V poslední dvou letech v České republice proinvestoval desítky milionů eur, a nyní hledá příležitosti v regionu CEE.

Společnost C2H Equity a. s. zastřešuje aktivity v oblasti Private Equity, Venture Capital a Real Estate. C2H Private Equity vlastní podíly v zaběhnutých společnostech Pietro Filipi, Kara, Favorit, Liftago a Papíromat, INCOMMING ventures má podíly v e-commerce projektech Flatio, Expando, ShopSys a Apifier a C2H Real Estate se zaměřuje na investice v oblasti retailového developmentu a aktuálně pracuje na rezidenčním projektu v hodně 200 milionů korun.