Sdružení CzechInno dnes oznámilo vítěze osmého ročníku inovační soutěže Vizionáři 2018

Praha, 4. 12. 2018: Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery dnes vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2018 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem nebo jejich kombinací. Oceněné inovace se letos nesly buď ve znamení výrazné společenské prospěšnosti na poli práce s talenty a mladou generací, nebo kombinace vysokého technologického a současně i sociálního efektu spočívajícího v řešení palčivých otázek současnosti jako je ukládání nukleárního odpadu, pomoc suchem postiženým oblastem nebo záchrana ohrožených druhů živočichů. Celkem bylo uděleno šest titulů Vizionář 2018, dvě čestná uznání odborné poroty a oceněna byla také historicky potřetí cena pro Osobnost projektu Vizionáři.

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo v úterý 4. 12. ve večerních hodinách v Hotelu Belvedere v Praze. Odborná porota složená ze zástupců renomovaných institucí na podporu inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání, a to konkrétně:

 • Akademie věd ČR
 • Asociace inovačního podnikání ČR
 • Asociace výzkumných organizací ČR
 • České exportní banky
 • Českého statistického úřadu
 • Komerční banky, a.s.
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Sdružení CzechInno
 • Technologické agentury ČR
 • Technologického centra Akademie věd ČR
 • Úřadu průmyslového vlastnictví

ocenila titulem Vizionář 2018 celkem 6 subjektů. Novými Vizionáři pro rok 2018 se tak staly:

 • Společnost Altron, a.s. za Altron Micro DC – nástroj pro konsolidaci firemního ICT s funkcí  datového centra, záložního napájení a chlazení v jednom a jeho technologický a ekonomický přínos pro úspory nákladů, energie i prostoru při správě firemního ICT
 • Společnost COMING Plus, a.s. za Kompozitní kontejner Comcon Shield – jediný kontejner, který má certifikaci S pro skladování radioaktivního odpadu (RAO) v ČR a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti ukládání radioaktivního odpadu
 • Společnost PRAGOTHERM, servis fasád s.r.o. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – Ústavem pro nanomateriály a pokročilé technologie a inovace za Systém pro odběr a analýzu vzorků mikroorganismů vyskytujících se na zateplených fasádách spojený s návrhem řešení pro eliminaci jejich škodlivých vlivů a jeho technologický, ekonomický a společenský přínos pro ochranu zdraví, úsporu nákladů na správu a údržbu objektů a celkový vzhled objektů
 • Společnost PROMA REHA, s.r.o. za Nový systém řízení hygieny nemocničních lůžek prostřednictvím využití RFID čipů a jeho technologický a společenský přínos spočívající v úspoře personálních kapacit a nákladů ve zdravotnictví
 • Společnost Workswell s.r.o. za systém Workswell WIRIS Agro LWIR – nový typ termovizního systému pro plošné mapování dopadů sucha na vegetaci metodou automatického leteckého snímkování prostřednictvím dronů a jeho technologický, společenský a ekonomický přínos pro precizní zemědělství, ekologii, výzkum klimatu (resp. jeho lokální dopad), etologii, vodohospodářství a fenotypování
 • Zoologická zahrada hlavního města Prahy ve spolupráci se společností MasterCard za Unikátní dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí pro přispění na záchranu některého z pěti ohrožených druhů živočichů a jejich technologický a společenský přínos pro ochranu přírody a ohrožených živočišných druhů.

Čestná uznání odborné poroty získali:  

 • Národní institut dalšího vzdělávání za společenský přínos v oblasti podpory talentů a nadání
 • Technologický klub v Albrechticích „Tékáčko“, a to za společenský přínos v oblasti technického vzdělávání dětí a mládeže a podporu rozvoje využívání digitálních technologií.

Letos potřetí také odborná porota projektu Vizionáři 2018 udělila ocenění výjimečné osobnosti českého inovačního podnikání, kterou se stal generální ředitel Českých radiokomunikací, a.s. Martin Gebauer, u kterého porota ocenila jeho výjimečný přínos v oblasti zavádění inovací založených na rozvoji sítí pro internet věcí v České republice.

Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob založeným k podpoře českého inovačního podnikání a držitelem ocenění za excelenci v podpoře podnikání v ČR a unikátní systém podpory inovací uděleného v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016. Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání a každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Pro rok 2019 také připravilo nový projekt na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub.

V roce 2017 se také sdružení CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno jako neformálního uskupení aktérů z ČR a ostatních států Střední a Východní Evropy na poli digitálních inovací, která mimo jiné sdružuje všechna aktuálně v ČR existující Centra pro digitální inovace (Digitální inovační huby).

Projekt Vizionáři 2017 se uskutečňuje pod záštitou ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové.

Generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka, hlavními odbornými partnery projektu jsou Česká exportní banka, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Technologická agentura ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, hlavním partnerem pro právní poradenství je Advokátní kancelář Gürlich & Co.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisů Týden a Faktor S, magazín Marketing Sales Media a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.