Rozuzlení čtvrtmiliardového tendru v justici se odkládá. Insolvenční rejstřík potřebuje víc než jen převléknout kabát

/Praha – 6. Prosince 2018/ Jeden z klíčových projektů pro digitalizaci české justice stojí před zásadním krokem. Zájemci o státní zakázku na vytvoření nového elektronického insolvenčního rejstříku (eISIR) za bezmála čtvrt miliardy korun budou podávat závazné nabídky. Podle původního plánu tak měli učinit do 15. listopadu, ministerstvo spravedlnosti ale termín už podruhé odložilo. Důvodem je mimořádný zájem potenciálních dodavatelů, který se projevil velkým množstvím doplňujících dotazů a námitek k zadávací dokumentaci.

Ministerstvo se nakonec rozhodlo dokumentaci přepracovat a tendr na český elektronický insolvenční rejstřík zadat znovu a jinak. Uchazeči ale ani tentokrát nepřijdou o možnost konzultací, a tak se uplynutí lhůty pro podání závazných nabídek očekává až na konci ledna příštího roku.

I přes mírné porodní bolesti by ale v takovém případě měl vítěz výběrového řízení na realizaci zakázky téměř dva roky. To se zdá být dost. Přesto je pravděpodobné, že vzhledem k významu a rozsahu nového elektronického insolvenčního rejstříku nepokryje vítězná firma celý proces vývoje a nasazování systému výhradně vlastní kapacitou. Dílčí procesy v digitalizaci insolvenčního rejstříku by tak mohli zajistit subdodavatelé. Obdobně tomu bylo na Slovensku, kde se specializované firmy včetně té naší, na tvorbě ISRU (slovenské obdoby eISIRu) intenzivně podílely a přispěly tak ke kvalitnímu a včasnému dokončení.

Nový insolvenční rejstřík by měl v Česku urychlit a zefektivnit insolvenční řízení od roku 2021. Digitální podobu díky němu mají získat stovky tisíc dokumentů, které v insolvenční agendě každý rok vznikají. Soudům, insolvenčním správcům, podnikatelům a v mnoha případech i široké veřejnosti moderní elektronické řešení uleví od zbytečné administrativy a umožní jim více se zaměřit na podstatu řešení insolvencí. Kromě úspory času a peněz má být další přidanou hodnotou i transparentnější justice a dostupnější statistická data.

V sázce je tedy hodně. Doufejme, že se datum dokončení eISIR stanovené na 31. prosince 2020 už nebude posouvat a stát zopakuje slovenskou zkušenost i co do kvality. Obdržet za 220 milionů insolvenční rejstřík v novém kabátě, ale se starou funkčností, by totiž vůbec nic neřešilo.

Mgr. Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 a. s.

O společnosti Insolvence 2008 a. s.

Společnost zajišťuje systémovou integraci (IT řešení), služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce. Systém Insolvenční správce® používá 40 % insolvenčních správců. Insolvence 2008, a. s. se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost CCV Informační systémy − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Naše poslání

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě jednotlivých insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání našich klientů.

Naše vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků v oblasti práva. Více na http://www.insolvencnizona.cz a http://www.insolvencnispravce.info.

Reklamy