Více jak pětina dlužníků se kvůli financím hádá nejméně jednou měsíčně

Vztahy dlužníků jsou výrazně více zatíženy konflikty týkajícími se domácího rozpočtu.

6. prosince 2018 – Z průzkumu, který si nechala vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vyplývá, že zatímco jen u 8 % nedlužníků jsou domácí finance častým zdrojem konfliktů, v případě dlužníků (lidí se závazky po splatnosti) se s častými hádkami kvůli domácímu rozpočtu potýká až 22 % respondentů.

Ke konfliktům kvůli financím dochází nejčastěji u lidí ve věku mezi 18 až 34 lety (26 % respondentů nejméně jednou měsíčně) a se základním vzděláním (19 % nejméně jednou měsíčně). Intenzita hádek o penězích rychle roste s počtem členů domácnosti, takže k pravidelným konfliktům dochází v 31 % v rodinách s pěti a více členy. Nejvíce se kvůli financím hádají v Moravskoslezském kraji.

Není překvapením, že k hádkám o finančních problémech dochází nejčastěji v rodinách, jejichž příjem pochází z dávek sociální podpory a úřadu práce. Velkou míru konfliktů ale vykazují i domácnosti s příjmem ze samostatné výdělečné činnosti. Ukazuje se tedy, že i podnikání je velkým zdrojem nervozity a konfliktů kvůli financím. Jen zřídka jsou finance zdrojem hádek v případě penzistů,“ říká Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Utrácení za zbytečnosti a tajení informací o výdajích jako nejčastější zdroj konfliktů

Příčiny konfliktů spojených s domácím rozpočtem jsou u lidí s nesplacenými dluhy i nedlužníky v zásadě stejné. Nejčastěji jde o výdaje na nepotřebné věci, které jako hlavní zdroj konfliktu uvádí téměř čtvrtina respondentů (24 %). Jen o něco méně lidí (22 %) uvádí jako příčinu konfliktů skrývání informací o výdajích před partnerem. Často dochází k hádkám také kvůli způsobům investování společných úspor.

Z průzkumu vyplynulo zajímavé zjištění, že pokud se partner dozví, že si tajně spoříte pouze pro vlastní účely, není to častou příčinou konfliktů ve vztahu, pouze 3 % respondentů to tak vnímají. Názory partnerů se také velmi často liší ohledně toho, co je a není nutným výdajem. S blížícími se vánočními svátky můžeme očekávat rostoucí frekvenci rodinných konfliktů spojených s penězi,“ doplňuje Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 

Označeno tagem