Zaměstnanci Unipetrolu vyběhali 160 tisíc Kč pro žáky z Litvínova, Mostu a Kolína

Praha, 3. ledna 2019 – Bezmála 800 km naběhali členové běžeckého klubu skupiny Unipetrol na vybraných závodech po celé republice za rok 2018. Ve spolupráci se svým zaměstnavatelem proměnili tyto kilometry v částku 160 tisíc Kč, kterou Nadace Unipetrol rozdělila mezi potřebné žáky a studenty, aby jim pomohla čelit nepříznivému osudu a zlepšila jejich studijní podmínky. Davidovi  a jeho dvou sourozencům ze Základní školy v Litvínově – Hamru, Dominikovi ze Střední školy průmyslové v Mostě a Janovi z Odborné střední školy podnikatelské v Kolíně Nadace pořídila počítače a přispěla na další výdaje spojené se vzděláváním, které zajistí vedení škol.

„Není nám lhostejný svět okolo nás. Pořádáme finanční sbírky, dobrovolnické dny nebo darujeme krev. A poslední roky pomáháme i sportem. Cílem našeho běžeckého klubu je mimo jiné smysluplně podporovat rodiny, které nemají na růžích ustláno, a přesto se svému nepříznivému osudu nepodřizují, a ze všech svých sil s ním bojují,“ uvádí Michal Chmiel, ředitel personálního oddělení skupiny Unipetrol. „Pokud naši zaměstnanci vyběhali finanční podporu pro studenty a žáky, kteří se potýkají se ztíženými životními podmínkami,  potom se sportovní úsilí našich zaměstnanců, stejně jako jejich další aktivity, nemíjí účinkem. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem přispět i my svou troškou do mlýna,“ dodává Anna Říhová, koordinátorka běžeckého klubu.

Ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková říká: „Je nám ctí podpořit Davida, Dominika a Honzu  v jejich úsilí vydobýt si své místo na slunci. Jsme rádi, že jsme jim pomohli dosáhnout na podobné vzdělávací podmínky, jako mají jejich spolužáci. Chybějící vybavení by nemělo stát v cestě za vzděláváním žádného nadaného žáka, byť by se jednalo o studenta se specifickými vzdělávacími potřebami, nebo o studenta, který čelí komplikovaným životním podmínkám v  mladém věku. Věříme, že tato podpora jim pomůže v dalším rozvoji.“

Předávání finančního daru v Litvínově – Hamru byli přítomni zástupci školy, města, Nadace Unipetrol a Běžeckého klubu skupiny Unipetrol. „Neexistují snad slova díků, kterými bychom mohli vyjádřit své poděkování zaměstnancům společnosti Unipetrol za podporu, kterou věnují Davidovi a jeho sourozencům,“ říká Radka Jirkovská, ředitelka základní školy Litvínov – Hamr, „přesto děkujeme za dar, který umožní všem třem žákům dosahovat kvalitních studijních výsledků.“

V Mostě byl finanční dar předáván za přítomnosti zástupců školy, města, Nadace Unipetrol a Běžeckého klubu společnosti Unipetrol. „Není pochyb o tom, že s kvalitním počítačem dokáže Dominik své nadání plně rozvinout,“ doplňuje Vladimíra Beránková, třídní učitelka.

„Zkvalitnit studijní podmínky nadanému žákovi zkoušeného trpkým osudem je víc než chvályhodné,“ komentuje předávání finančního daru zaměstnanců Daniela Dalecká, jednatelka Střední odborné školy podnikatelské v Kolíně Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svoji aktivní činnost v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 40 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V roce 2018 získalo stipendia 48 studentů v hodnotě 1,8 milionu korun. Loni spustila nadace také grantový program zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz