Investiční klima v Evropě se v roce 2018 zlepšovalo

Dun & Bradstreet (D&B – NYSE:DNB), vedoucí poskytovatel globálních ekonomických informací, a strategický partner poradenské společnosti Bisnode, v roce 2018 zvýšila rating třiadvaceti zemím světa, ke snížení přistoupila v deseti případech. Téměř polovina změn se týkala evropských států – rating klesl Německu, Dánsku, Chorvatsku a Makedonii, zatímco Kypr, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Nizozemí, Norsko, Polsko či Portugalsko si polepšily. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 132 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

Celosvětový ekonomický růst se v loňském roce příznivě odrazil také na ratingovém hodnocení zemí, které firmám poskytuje mezinárodně srovnatelné hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Rating D&B je výsledkem analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

„Náš analytický tým pečlivě monitoruje vývoj rizika obchodování v jednotlivých zemích a pružně reaguje na změny v oblasti politického, komerčního, makroekonomického i externího rizika,“ říká k tomu analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, klientům i nadále doporučuje pečlivě prověřovat své obchodní partnery a důkladně vyhodnocovat veškerá obchodní rizika plynoucí z obchodního styku.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má aktuálně Norsko, jehož rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1c). Následuje náš nejvýznamnější obchodní partner Německo spolu se Švédskem (DB1d). Ze zemí bývalé V4 je nejlépe hodnocena Česká republika (DB2b) před Slovenskem (DB2d), Polskem (DB3b) a Maďarskem (DB4a).

Přehled zemí se změnou ratingu Dun & Bradstreet v roce 2018

Zvýšený rating Snížený rating
Země Původní Nový Země Původní Nový
Demokratická republika Kongo DB6d DB4d Kostarika DB4c DB5d
Pobřeží slonoviny DB5d DB4a Chorvatsko DB4a DB6a
Kuba DB6a DB4b Dánsko DB2b DB4b
Kypr DB4b DB2c Dominikánská republika DB4b DB6d
Česká republika DB2d DB2b Německo DB1c DB1d
Francie DB2c DB2b Irán DB5b DB6b
Řecko DB5a DB4d Makedonie DB4b DB4c
Maďarsko DB4b DB4a Nikaragua DB6c DB6d
Island DB3b DB2d Tunis DB5d DB6a
Jamajka DB5b DB5a Turecko DB4d DB5b
Japonsko DB2d DB2c      
Kazachstán DB5b DB5a      
Kuvajt DB4b DB3d      
Libanon DB6b DB6a      
Nizozemí DB2c DB2b      
Norsko DB1d DB1c      
Omán DB4d DB4c      
Polsko DB3c DB3b      
Portugalsko DB4b DB3d      
Katar DB3b DB3a      
Singapur DB2d DB2c      
Thajsko DB4d DB4c      
Spojené arabské emiráty DB3c DB3b      

Zdroj: Bisnode

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

 

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko, než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

Reklamy