Tesco odstraní z obalů nerecyklovatelné plasty

Praha, 5. února 2019 – Tesco v České republice dnes oznámilo svůj záměr snížit dopad obalů na životní prostředí. Maloobchodní prodejce chce zajistit, aby všechny obaly výrobků jeho značky byly 100% recyklovatelné a zároveň, aby ve svém provozu vytvářel méně odpadu z obalů. Tesco chce být v čele trendu udržitelného balení výrobků a pomoci vybudovat tzv. „uzavřenou smyčku.“

Změny v balení výrobků se zaměří na tři hlavní oblasti:

  • Odstranit všechny obtížně recyklovatelné materiály z obalů značky Tesco do roku 2020.
  • Navrhnout obaly značky Tesco tak, aby byly vyrobené z 100% recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů do roku 2025.
  • Navázat spolupráci s dalšími maloobchodníky, dodavateli, firmami z obalového a odpadového průmyslu a maximalizovat využití, recyklaci a opětovné použití plastových obalových materiálů.

Nový plán společnosti Tesco ve střední Evropě představil Matt Simister, generální ředitel Tesco pro střední Evropu, na Retail Summitu v Praze:

„V Tesco usilujeme o to, aby kvalitní, zdravé, udržitelné a cenově dostupné potraviny byly dostupné všem. Jsme opravdu hrdí na práci, kterou jsme vykonali ve střední Evropě v oblasti boje proti plýtvání potravinami, kdy jsme snížili náš celkový potravinový odpad o 30% v roce 2017/18. Celkově jsme darovali 10 639 tun potravin potravinovým bankám a místním charitativním organizacím.

Nyní rozšiřujeme naše ambice o obalový odpad. Do roku 2020 snížíme ve spolupráci s našimi dodavateli množství obalových materiálů, které se obtížně recyklují, a zároveň změníme jejich design. Bude to pozitivní krok na cestě k tomu, aby do roku 2025 byly obaly vlastní značky plně recyklovatelné nebo znovu použitelné. Navíc náš konečný cíl je nulový odpad z našich provozů, který by jinak mířil na skládky.

Budeme spolupracovat s dalšími zainteresovanými organizacemi, abychom zvýšili množství plastového odpadu určeného k recyklaci. V ideálním případě bychom rádi měli náš provoz v systému s tzv. uzavřenou smyčkou. „

„Právě pojem recyklovatelnost se stává klíčovým bodem pro nastavení uzavřeného cyklu materiálů. Vítáme, že při nastavování podobně ambiciózních cílů společnosti zakládají expertní pracovní skupiny, protože jedině spolupráce od výrobců až po zpracovatele určí, jestli obal skutečně zapadá do konceptu cirkulární ekonomiky, tedy uzavřeného systému, ve kterém odpady neztrácejí materiálovou ani ekonomickou hodnotu,“ říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Poznámky pro novináře:

  • Na začátku tohoto roku Tesco informovalo své dodavatele o plánech spolupracovat při odstraňování obtížně recyklovatelných materiálů z obalů výrobků Tesco značky. To zahrnuje obaly či části obalů vyrobené z PVC, PS, PC a celofánu v případech, kde již existuje alternativní řešení.
  • V říjnu 2017 Tesco zveřejnilo svoji dlouhodobou strategii nazvanou Little Helps Plan, která obsahovala i cíle ohledně problematiky obalů. Závazek udržitelného balení ve střední Evropě odráží jak závazky a cíle Tesco Skupiny, tak lokální podmínky, včetně typů využívaných obalů, recyklační infrastruktury v jednotlivých zemích a rozvoje obalového průmyslu v regionu.
  • Zavedení nových obalových iniciativ vyžaduje analýzu dalších aspektů udržitelnosti, například dopadu na potravinový odpad nebo CO2 emisí. Obaly mohou hrát zásadní roli v ochraně výrobků a snižování potravinového odpadu.
  • „Uzavřená smyčka“ znamená systém správy obalů, ve kterém jsou všechny materiály opětovně využity nebo vráceny a poté recyklovány, přičemž žádná část obalu se nestane odpadem. Vytvoření uzavřené smyčky závisí na spolupráci vlády, výrobců zboží a obalů a maloobchodního průmyslu. Je to přístup k obalům, který následuje myšlenky cirkulární ekonomiky.