Jak budou inovace IBM během příštích pěti let měnit každou fázi potravinového řetězce

Během příštích pěti let poprvé překročí počet obyvatel Země osm miliard. Náš potravinový řetězec, který je již přetížený klimatickou změnou a omezeným zásobováním vodou, bude tak jen dále zkoušen. Abychom splnili požadavky této stěsnané budoucnosti, budeme potřebovat nové technologie a zařízení, vědecké objevy a zcela nový způsob myšlení, co se týče bezpečnosti a zabezpečení potravin. 

Vědečtí pracovníci IBM na celém světě již pracují na řešeních v každé fázi potravinového řetězce. Pomáhají zemědělcům maximalizovat výnosy plodin a rozvíjejí způsoby, jak omezit epidemii odpadů, která ničí 45 procent našeho potravinového řetězce. Naši vědci pracují na vytvoření záchranné sítě pro zachycení patogenů a kontaminantů předtím, než kvůli nim lidé onemocní. A vynalézají způsoby, jak nedopustit, aby plasty nadále plnily naše skládky a oceány.

Později v tomto týdnu představíme vědce, kteří vystoupili v letošní předpovědi 5 in 5 v rámci programu Science Slam, jenž se konal na místě největší klientské akce IBM tohoto roku: Think 2019 v San Franciscu. Dívejte se na live vysílání ve středu 13. února od 10 do 11 hodin pacifického času nebo se podívejte na záznam zde. Akce Slams dává našim vědeckým pracovníkům příležitost podělit se o důležitost jejich práce s širokou veřejností ve velmi krátkém časovém rozpětí, přibližně v pěti minutách. Přijde nám to jako velmi užitečné cvičení, díky kterému jsou naše inovace přístupnější tím, že jdeme k podstatě věci.

Naši výzkumní pracovníci nás inspirují k tomu, abychom si představovali, co by mohlo být možné od nynějška za pět let. Až se na Zemi narodí osmimiliardtý člověk, vstoupí do světa, který bude propojenější, více navzájem závislý a bude více reagovat na změnu, než si kdy jeho rodiče představovali. To je budoucnost, která čeká nás všechny. 

Zde je shrnutí předpovědí, které budou vědci IBM představovat tento rok.

Ze semene…

Zdvojování: Digitální zdvojnásobování v zemědělství pomůže nasytit rostoucí populaci při použití méně zdrojů 

Jak dáte zemědělci, který nikdy nevstoupí do banky, přístup k úvěru? Digitalizací a zachycením všech aspektů zemědělství, počínaje kvalitou půdy přes schopnosti traktoristy po cenu melounu prodávaného na trhu. Je znám jako digital twin (digitální dvojče) a do příštích pěti let můžeme používat tato data k přesné předpovědi výnosů plodin. Díky tomu budou mít zase banky a finanční instituce data, která potřebují k poskytnutí úvěru zemědělcům, a tím by jim mohly pomoci k rozšíření výroby. Možná přece jen tedy rostou peníze na stromech.

Přes sklizeň…

Upozornění na odhalení zásadní informace: Blockchain zabrání tomu, aby v odpadu končilo více potravin

Do pěti let odstraníme mnoho nákladných neznámých v potravinovém řetězci. Od zemědělců po dodavatele potravin do obchodů bude každý účastník tohoto řetězce vědět přesně, kolik má zasadit, objednat a expedovat. Pokud spojí společné síly technologie blockchainu, IoT a algoritmy AL, dojde ke značnému snížení ztráty potravin a produkce, která bude končit v košících zákazníků, bude čerstvější.

Přes polici…

Kulturní klub: Mapování mikrobiomu nás ochrání před špatnými bakteriemi

Do pěti let získají inspektoři bezpečnosti potravin novou, velmi výkonnou sílu: schopnost používat miliony mikrobů k tomu, aby chránily to, co jíme. Tyto mikroby, z nichž jsou některé zdravé pro lidskou spotřebu a další zase ne, budou pravidelně přidávány do potravin v zemědělských podnicích, závodech a obchodech s potravinami. Díky nové technologii, která nám umožňuje nákladově efektivně analyzovat jejich genetické sestavy, nám mikroby povědí hodně o bezpečnosti toho, co konzumujeme. 

Přes stůl…

Detektivové jídelních talířů: Senzory AI budou doma detekovat patogeny v potravinách

Do pěti let budou zemědělci, potravináři a pracovníci prodejen s potravinami společně s miliardami domácích kuchařů schopni snadno zjistit v jídle nebezpečné kontaminanty. Vše, co budou potřebovat, bude mobilní telefon nebo pult s čidly AI. Vědečtí pracovníci IBM vytvářejí silné, přenosné senzory AI, které jsou schopny detekovat patogeny v potravinách kdekoliv a všude, kde by se mohly objevit. Tyto senzory mobilních bakterií by mohly dramaticky zrychlit rychlost testů na patogeny, z dnů na sekundy, a umožnit tak jednotlivcům na začátku i konci potravinového řetězce zjistit existenci škodlivých bakterií E. coli nebo salmonela předtím, než dojde k propuknutí nemoci.

Po odpad...

Plastická operace: Radikálně nový proces recyklace vdýchne do starého plastu nový život

Do pěti let dojde k celkové změně likvidace odpadu a tvorby nových plastů. Všechno počínaje kartony od mléka přes krabice od sušenek po nákupní tašky a obaly od sýrů bude recyklovatelné a společnosti vyrábějící polyester budou schopny převzít odpad a přeměnit jej na něco užitečného. Tento přechod budou pohánět inovace jako VolCat, což je katalytický chemický proces, který zpracovává určité plasty (zvané polyestery) na látku, již je možné vložit přímo zpět do strojů na plast za účelem výroby nových produktů.

Arvind Krishna

Senior viceprezident, IBM Cloud & Cognitive Software

 

Označeno tagem