Více než třetinu žen odradí od kariéry v technologické firmě složení kolektivu

13. února 2019  – Nový průzkum společnosti Kaspersky Lab mezi 5 000 evropskými IT profesionály se zabývá nerovnoměrným zastoupením žen a mužů v technologickém odvětví. Studie například poukazuje na to, že celých 38 % žen se zájmem o technologie odradí před vstupem do oboru skladba týmů, kde pracují především muži. Ke stejnému rozhodnutí vedl tento problém 29 % mužů. Téměř polovina (48 %) evropských IT profesionálů navíc uvádí, že pracují v převážně mužském kolektivu. Oproti tomu ženy převládají pouze v 7 % kolektivů.

Více než polovina (53 %) IT profesionálek napříč Evropou v průzkumu uvedla, že by nechtěly pracovat v organizaci, kde je velký nepoměr mezi muži a ženami. To samé uvedlo 38 % jejich mužských kolegů.

Další zajímavá zjištění průzkumu od Kaspersky Lab:

  • Více než třetina IT profesionálek (37 %) tvrdí, že je celkový nedostatek žen v jejich oboru odrazuje od další kariéry v této oblasti
  • Bezmála třetina žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT tvrdí, že byly na svém pracovišti svědky povýšeného chování mužů
  • Čtyři z deseti dotázaných žen si myslím, že mají větší šanci se rozvíjet v kolektivu, kde jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, nebo kde převládají ženy
  • 40 % žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT je přesvědčeno, že by stát a univerzity měly více podporovat ženy a dívky ke kariéře v technologickém odvětví
  • Jak muži, tak ženy mají s prací v IT sektoru pozitivní zkušenosti. 57 % mužů a 59 % žen ji popisuje jako stimulující. 51 % mužů a 49 % žen oceňuje možnost práce v kolektivu, kterou jim tento obor umožňuje. Naopak jako stresující tuto práci popsala méně než čtvrtina žen i mužů (24 % a 22 %).
  • Pro obě pohlaví jsou na práci IT profesionála velmi atraktivní platové podmínky – 46 % žen a 49 % mužů.

O výsledcích průzkumu měli možnost jako první diskutovat účastníci kulatého stolu v londýnských kancelářích společnosti Kaspersky Lab. Za moderování Kate Russell, reportérky BBC, měli odborníci z různých oblastí IT možnost debatovat o tom, co by jejich odvětví jako celek mělo udělat proto, aby pomohlo rozvoji rozmanitějšího pracovního prostředí.

Zatímco nedochází k žádnému přesnému stanovení rovnováhy mezi pohlavími v našem oboru

„V oblasti informačních technologií je v Evropě stále nedostatečné zastoupení žen. Je zřejmé, že k výraznému posunu nedojde ze dne na den, ale naše současná debata a průzkum nám pomáhají pochopit, jak je můžeme k technologiím a kybernetické bezpečnosti přilákat. Jak pro ně obor zatraktivnit a zpřístupnit. Hlavním smyslem přitom není přilákat několik nových odbornic, ale získat zcela nový pohled na oblast kyberbezpečnosti. Obor by díky vyššímu zastoupení žen mohl těžit z nového přístupu k analyzování, sledování a potírání kybernetických hrozeb,“ říká Ilijana Vavan, výkonná ředitelka společnosti Kaspersky Lab pro Evropu.

Pro Indii Lucas, která má v organizaci techUK na starosti nastavení zásad pro dovednosti, talent a rozmanitost, je nejdůležitější definovat několik primárních zásad: „Měli bychom se především zamyslet nad současným vnímáním kariéry v oblasti technologií. Společnosti a organizace by měly po svých rekruiterech požadovat, aby se snažili vyhledávat více ženských kandidátek. Vzdělávací instituce by se zase měly zabývat nevědomým upřednostňováním a předsudky.“

Wincie Wongová, zakládající členka charty Tech She Can společnosti PwC, dodává: „V první řadě by se měl změnit slovník používaný v technologické komunitě. Měl by být genderově vyváženější a neutrálnější, tak aby na ženy nepůsobil odpudivě. Při náboru v technologických firmách by se rovněž primárně nemělo hledět na programátorské dovednosti, ale i na přesahující schopnosti a jaký může mít žena celkový vliv na tým.“

„V oblasti technologií se klade přílišný důraz na jejich matematické aspekty, což mnohé adepty odrazuje. Vývoj technologií přitom vyžaduje daleko více než jen programování. Další dovednosti, jako je kreativita nebo empatie, jsou v oboru neméně důležité,“ komentovala šéfka komunikace v Communities for Code First Girls, Ewa Magiera.

O výsledcích průzkumu i závěrech debaty bude Kaspersky Lab informovat v průběhu následujících měsíců v rámci své kampaně CyberStarts. Tou chce podpořit změny ve svém oboru a přispět ke změně společenského vnímání.

O průzkumu

Společnost Kaspersky Lab provedla průzkum ve spolupráci s agenturou Arlington Research. Dotazováni byli muži i ženy pracující v oblasti IT nebo technologií. Předmětem dotazování bylo vnímání genderových rozdílů v rámci oboru, případný sexismus, kariérní překážky v IT/technologiích u obou pohlaví a co bylo motivem žen i mužů, aby pracovali v tomto oboru.

Online dotazování proběhlo v pěti zemích: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko. V každém státě proběhlo tisíc rozhovorů. Respondenti starší 18 let byli rovnoměrně rozděleni mezi muže a ženy (500 žen na zemi a 500 mužů na zemi). Dotazování probíhalo od 2. do 16. prosince 2018.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností již více než 21 let. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace zaměřených na ochranu podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.

Reklamy