TZ ČAF: Proběhla 2. tematická franchisová snídaně. Tentokrát na téma ochrany duševního vlastnictví franchisingového konceptu prostřednictvím autorských a průmyslových práv

Praha, 20. února 2019 – V prostorách Družstevní asociace, Těšnov 5, Praha 1 proběhla již 2. tematická franchisová snídaně, tentokrát pořádaná ve spolupráci s JUDr. Davidem Karabcem, specialistou na problematiku korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže a nekalé soutěže.

Akce se zúčastnilo 10 zájemců o danou tematiku a nikdo nelitoval, že úterní dopoledne strávil tím, že se dověděl proč a hlavně jak chránit to, co vymyslel a nechce, aby jeho know-how někdo zneužil.

Tak jako obvykle vládla mezi účastníky velice pozitivní atmosféra doplněná „snídaňovým občerstvením“. Akce se účastnili nejen zástupci franchisových systémů ale i ti, kteří se chtěli informovat, jak dušení vlastnictví chránit všeobecně.

Pan JUDr. David Karabec posluchače seznámil s typy označení ochrany značky, textu, služby, ale také zvuku, pohybu, goodwillu či hologramu. Vysvětlil rozdíly mezi autorským právem, průmyslovým vzorem a patentem, vše doložil příklady z praxe a v průběhu svého výkladu odpovídal na otázky, kterých nebylo opravdu málo.

„Česká asociace franchisingu děkuje panu JUDr. Davidovi Karabcovi za to, že se podělil o své znalosti a zkušenosti, ale také všem účastníkům za to, že i oni přispěli svými poznatky a připomínkami k zajímavému průběhu pracovní snídaně,“ říká Jiří Krajča, projektový manažer ČAF, http://www.czech-franchise.cz.

Že se v našem prostředí těší franchising velké oblibě dokazují velmi úspěšné koncepty, které mají v Čechách tradici více než deset let, takovými jsou například realitní síť CENTURY 21 nebo síť dietetických poraden NATURHOUSE.

Neváhejte ochránit svůj nápad, ať není pozdě!

O ČESKÉ ASOCIACI FRANCHISINGU

Česká asociace franchisingu je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Vznikla v roce 1993 a od té doby významně přispívá k propagaci a popularizaci franchisingu a neustálému rozvoji a kultivaci této formy podnikání v České republice. Členská základna ČAF se každým rokem rozrůstá o několik nových členů, ať už řádných, nebo přidružených. V současné době má více než 60 členů, mezi které patří jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Více na www.czech-franchise.cz