Nejvíce škod na majetku bylo v loňském roce způsobeno vodou

ERGO pojišťovna zveřejnila žebříček škod na majetku za loňský rok, a to dle četnosti i objemu vyplaceného plnění. Ze statistik škodných událostí vyplývá, že většina byla způsobena na rozvodech vody nebo kanalizace a přírodními živly. Najdou se však i rarity.

Pojištění majetku nabízí ochranu v situacích, kdy dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení. Může se jednat o důsledky živelných událostí, technických poruch, ale také o škody způsobené zloději.

Třetina všech škod souvisela v roce 2018 s rozvody vody a kanalizací. Čtvrtinu pak způsobil déšť, sníh, kroupy a případně i vichřice. Absolutně největší škodou v loňském roce byl únik vody z potrubí ve zdi, kdy odstranění následků činilo skoro astronomických 880 000 Kč. Dalšímu klientovi ERGO pojišťovny způsobil přívalový déšť s kroupami škodu na střeše domu ve výši 290 000 Kč. Částky bezmála 170 000 Kč dosáhla pojistná plnění v dalších dvou případech způsobená krupobitím a silným větrem.

Lidé se často obávají vloupání nebo krádeží. Opatrnost je opravdu namístě. V loňském roce na ně připadlo 8 % škod z celkového objemu pojistného plnění. Zlodějům přitom stačí jen pár minut, aby vznikla škoda ve výši desítek tisíc. Překvapivě častěji však klienti ERGO sami potřebovali služby zámečníka, pro které využívají nonstop asistenční služby a které v průměru vyšly u každého na více než 1 500 Kč.

Mezi další velmi obávané pojistné události se řadí požár – jeho výskyt ale není zdaleka tak častý. Škody v důsledku požáru se podílely na celkovém počtu pojistných událostí pouhými 4 %. Stane-li se však majetek obětí plamenů, jsou následky vysoké. Loňský požár kuchyně jednoho z klientů ERGO znamenal škodu ve výši 190 000 Kč. Ostatně to potvrzuje i další statistický údaj: Zatímco průměrná výše jedné škodné události byla v loňském roce necelých 25 000 Kč, v případě krup a požárů to byl dvojnásobek 50 000 Kč.

Moderní doba přináší nová rizika, a tak ERGO pojišťovna řeší se svými klienty i nové typy škod. Třeba prasklou skleněnou varnou desku, kde se průměrné vyplacené plnění pohybuje mezi 7 až 8 tisíci korun. Vandalismus v podobě prostřeleného okna nebo polití dveří neznámou tekutinou. Na pojišťovnu se ale obrátil i majitel domu, kterému ptactvo způsobilo v zateplené fasádě několik děr. I takové škody lze totiž již pojistit.