AČTO: Evropský parlament odhlasoval směrnici, která reguluje nekalé obchodní praktiky

Evropský parlament schválil směrnici, která reguluje nekalé obchodní praktiky mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci po celé Evropské unii. Ve směrnici je zahrnuta také tzv. dvojí kvalita potravin. Ke konečnému podpisu ze strany Evropského parlamentu by mělo dojít 17. dubna.
„Během procesu projednávání evropské směrnice jsme úzce spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi ze zahraničí. Některá navrhovaná ustanovení pro nás totiž byla zcela nepřijatelná a vysvětlovali jsme českým vyjednavačům skrytá rizika. To se nám povedlo a výsledná podoba směrnice je pro nás přijatelná,” uvádí Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

AČTO podle Zdeňka Juračky považuje výslednou podobu směrnice za maximálně možný kompromis a věří, že pomůže odstranit i některé nešvary českého trhu.

“Budeme velmi bedlivě sledovat, jakým způsobem se schválená směrnice promítne do přípravy novely českého zákona o významné tržní síle. Za nejdůležitější považujeme, aby se zákon vztahoval na všechny účastníky trhu. Tedy nejen na obchodníky bez ohledu na výši obratu, ale i na producenty a výrobce, a zároveň aby postihoval nekalé praktiky, jako je používání podnákupních cen,“ dodává předseda AČTO Zdeněk Juračka.

———————————–

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 25 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin a dodavatelů. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin.  Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO na konci listopadu 2016 za podpory ministra zemědělství a prezidenta Potravinářské komory. K lednu 2019 eviduje AČTO 101 certifikovaných prodejen.