Jak se české malé a střední firmy zapojují do byznysu digitální Evropy

  • Malé a střední firmy tvoří 99% všech firem v Evropské unii, poskytují tak 2/3 pracovních míst a jsou hybnou silou ekonomiky regionu1.
  • 25% malých a středních firem ze zemí EU se zapojuje do přeshraničního obchodu, mezi těmi, kdo používají PayPal, to je až 84%.
  • 24% českých malých a středních firem využívá možnosti on-line prodeje svých produktů a služeb – je to více než průměr evropské osmadvacítky ve výši 17%.

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA, 19. března 2019 – Součástí bílé knihy Small Business Growth in Europe (Růst malých firem v Evropě) je analýza vzorové sady dat zahrnující údaje o 157 636 malých firmách, které s pomocí společnosti PayPal přijímají digitální platby v 28 zemích Evropské unie. Z výsledků analýzy vyplývá, že nezáleží na tom, kde firmy sídlí. Digitální ekonomika, exportní příležitosti a řešení pro online platby jim zajišťují stejné tempo růstu. Údaje whitepaperu ukazují, že firmy z EU spolupracující se společností PayPal, které mají sídlo v městských oblastech, zaznamenaly velice podobnou míru růstu (14 %) jako ty, které využívají služby společnosti PayPal a sídlí na venkově (12 %). Využívají podnikatelé tyto příležitosti k zásadní proměně podnikání?

24 % malých a středních firem v České republice těží z příležitostí a své produkty a služby prodávají online – to je více než průměr, který v 28 zemích EU dosahuje 17 %. Současně se očekává, že přeshraniční elektronické obchodování každý rok poroste o 27 % a do roku 2020 dosáhne úrovně více než 1 bilionu USD. Tato digitalizace globalizace přináší malým a středním firmám nové šance na udržení a rozšíření podnikání, ale do přeshraničního elektronického obchodování se přesto zapojuje jen 7,5 % malých a středních firem z EU.

Metropole nebo venkov – svou firmu můžete provozovat kdekoli

Růst digitálního obchodování poskytuje podnikatelům další příležitosti k expanzi, v EU i po celém světě. Ti, kdo se rozhodnou je využít, se dočkají odměny. Z analýzy vyplývá, že firmy exportující s využitím služeb společnosti PayPal rostou rychleji (s mírou růstu 14,3 %) než tradiční offline firmy (2 %) v Evropě. Úspěch malých a středních firem je důležitý pro ekonomiku – podle zdrojů citovaných ve whitepaperu představují malé a střední firmy v České republice i Evropské unii 99 % všech firem a zaměstnávají dvě třetiny pracovních sil. V posledních pěti letech evropské malé a střední firmy vytvořily přibližně 85 % nových pracovních míst.

Globální expanzi si jako svůj cíl může vytknout jakýkoli podnikatel, pokud je připraven využívat příležitosti a nástroje, které jsou dostupné online. České malé a střední firmy například neustále rostou a nacházejí nové možnosti, jak se ve světě prosadit. Podle interních dat společnosti PayPal uskutečnily 53 % z celkového objemu plateb mimo EU, což české malé a střední firmy řadí na 3. místo mezi zkoumanými zeměmi EU – před Francii (36,20 %) nebo Německo (34,40 %) a jen těsně za dvě země, které si při exportu mimo EU vedly nejlépe: Spojené království (59 %) a Norsko (57,1 %). České malé a střední firmy navíc náležejí do nepříliš početné skupiny, která exportuje víc mimo Evropskou unii než v rámci ní.

Malé firmy vždy byly srdcem a motorem české i evropské ekonomiky. Malé a střední firmy jsou páteří růstu v EU, přispívají z 57 % k celkové přidané hodnotě v EU a země EU s větší převahou malých a středních firem zažívají větší ekonomický růst,“ poznamenal Marcin Glogowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu. „Společnosti této velikosti se současně v České republice podílely z 55 % na vytváření přidané hodnoty a z 67 % na zaměstnanosti v nefinančních sektorech. Malým a středním firmám se ale od tradičního finančního systému často nedostává dostatečné pozornosti. Ve společnosti PayPal si vždy uvědomujeme jejich význam a hodnotu, a proto neustále vyvíjíme nové nástroje a prostředky na podporu jejich růstu. Díky zavedení nových nástrojů a funkcí jsme dokázali poskytnout služby více než 20 milionům firem po celém světě.“

Mikropodniky jsou hnacím motorem makroekonomiky

Internet umožňuje malým a středním firmám jakékoli velikosti získat přístup ke 4,1 miliardy zákazníků ze všech koutů světa. Malé a střední firmy, které jsou v rámci EU mezinárodně aktivní, rostou dvakrát rychleji než ty, které prodávají výhradně na domácím trhu.

„V propojené éře mají malé a střední firmy na dosah celou řadu příležitostí, protože nástroje spojené s technologiemi jim pomáhají oslovovat zákazníky po celém světě,“ uvádí Marcin Glogowski. „Využívání těchto příležitostí je naprosto zásadní pro udržení pozic v neustálé bitvě o nové zákazníky. Průměrná česká firma této velikosti prodává prostřednictvím společnosti PayPal na 20 zahraničních trzích, což je velice vysoké číslo, které ji řadí na 2. místo mezi zkoumanými zeměmi – na více trhů (22) dodává jen průměrná maďarská firma.“

Firmy, které využívají služby společnosti PayPal, jsou mezinárodně aktivnější než tradiční offline firmy. Firmy z EU, které při exportu využily služby společnosti PayPal, odeslaly téměř polovinu (41,4 %) zboží v rámci mezinárodního prodeje do zemí mimo EU, zatímco 58,6 % jejich exportu proběhlo v rámci EU. Oproti tomu jen 28 % tradičních exportérů z řad malých a středních firem v EU uskutečnilo prodej do země mimo evropský vnitřní trh. Data také vypovídají o významném růstu firem spolupracujících se společností PayPal, které obchodují mimo EU, v porovnání s těmi, které obchodují výhradně v rámci EU (15 %, respektive -10 %). Podle interních dat společnosti PayPal směřuje 53 % vývozu malých a středních firem z České republiky do zemí v rámci EU a 47 % odesílá zboží v rámci mezinárodního prodeje do zemí mimo EU.

Whitepaper je ke stažení v angličtině zde.

###

O whitepaperu zaměřeném na malé a střední firmy

Analyzovali jsme vzorovou sadu dat zahrnující údaje o 157 636 malých firmách, které v dvouletém období mezi roky 2015 a 2017 s pomocí společnosti PayPal přijímaly digitální platby v 28 zemích Evropské unie. Pro účely tohoto whitepaperu definuje společnost PayPal malou firmu jako obchodníka, který ročně dosáhne prodeje v rozmezí 30 tisíc až 3 miliony USD. Náš průzkum ukazuje, že elektronické obchodování a poskytovatelé podpůrných digitálních nástrojů, jako je společnost PayPal, umožňují malým firmám růst a obchodovat v mnohem větším rozsahu než kdy dřív.

O společnosti PayPal

Hnací silou společnosti PayPal (NASDAQ: PYPL) je hluboké přesvědčení, že dostupnost finančních služeb vytváří příležitosti. Její snahou je proto široce zpřístupnit finanční služby, které umožní lidem i firmám prosperovat v globální ekonomice. Naše otevřená digitální platební platforma PayPal dává 267 milionům aktivním držitelům účtů jistotu ve spojení a provádění transakcí s využitím nových, komplexnějších možností plateb online, na mobilních zařízeních, v aplikacích i osobně. Prostřednictvím kombinace technologických inovací a strategických partnerství vytváří společnost PayPal nové způsoby lepší správy a pohybu peněz a nabízí možnosti volby a flexibilitu při placení, odesílání i přijímání plateb. Platforma PayPal, která zahrnuje také služby Braintree, Venmo a Xoom, je dostupná lidem na více než 200 trzích po celém světě. Umožňuje zákazníkům i obchodníkům zasílat a přijímat platby ve více než 100 měnách, vybírat hotovost v 56 měnách a na účtech PayPal držet peníze v 25 měnách. Další informace o společnosti PayPal naleznete na webu https://www.paypal.com/about. Finanční informace o společnosti PayPal naleznete na webu https://investor.paypal-corp.com.