V Plzni proběhne Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR, zúčastní se jí stovka studentů z Česka i ze zahraničí

V Plzni se od 21. do 23. března sejde na sto studentů středních škol z celé země i ze zahraničí, aby spolu diskutovali o aktuálních evropských i světových problémech a našli na ně řešení. Studentská organizace Evropský parlament mládeže v ČR zde totiž pořádá v pořadí již 21. Národní výběrovou konferenci. Kromě toho, že budou mít středoškoláci možnost debatovat o závažných tématech, budou v rámci konference moct prohloubit své znalosti o fungování evropských institucí a zlepšit své jazykové dovednosti. Konference totiž probíhá výhradně v angličtině.

“Plzeň je krásné město s bohatou historií, které EPM v ČR navíc už v minulosti navštívil, i proto jsme si jej vybrali pro pořádání Národní výběrové konference. Ta má studenty posunout v jejich dovednostech a přiblížit jim naši organizaci. Z Národní výběrové konference mohou delegáti navíc postoupit na různá mezinárodní zasedání a dále rozvíjet své schopnosti,” vysvětluje hlavní organizátorka zasedání Valentina Dytrychová.

Konference se zúčastní celkem 80 středoškolských studentů z celé České republiky, které doplní desítka zahraničních studentů. Každý účastník bude mít svou přidělenou skupinu (komisi), ve které stráví celé čtyři dny konání akce. Program se skládá z několika hlavních bodů. První částí je teambuilding, na který navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá skupina diskutuje o svém přiděleném tématu, stanovuje si jeho základní problémy, a pokouší se na ně najít řešení, jež pak shrne v tzv. rezoluci. Tu pak představí ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde se o rezolucích všech 90 účastníků společně diskutuje a hlasuje. Všechna témata sjednocuje motto zasedání Progress on the Backdrop of History“ (Pokrok na pozadí historie), a mluvit se tak bude např. o vesmírném výzkumu, budoucnosti zpracování plastů nebo rostoucích cenách bydlení.

Součástí konference bude také bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy a nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu zabývající se aktuálním politickým děním ve společnosti.

“Národní výběrová konference v Plzni představuje pro českou Národní komisi již tradiční událost. Každý rok v březnu se sejde více než 140 mladých Evropanů, aby diskutovalo o nejrůznějších tématech spojených s Evropskou unií. Velkou část účastníků představují právě čeští středoškoláci, kteří mají zájem o dění okolo sebe,” vysvětluje předsedkyně organizace Olga Pexídrová. “Projekty Evropského parlamentu mládeže v České republice pomáhají seznamovat širokou veřejnou s aktuálním děním a zapojují mladší generace do dialogu právě o jejich budoucnosti. Díky mimoškolnímu vzdělávání skrze naši organizaci mohou studenti nabýt vědomostí a informací, které bohužel české školství ne vždy poskytuje. Plzeňská konference si s sebou nese číslo 21, a to představuje dobu existence Evropského parlamentu mládeže v České Republice,” dodává.

Přípravu zasedání má na starost tým 40 převážně zahraničních facilitátorů, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky. Ti pak budou reprezentovat Českou republiku na zasedáních v zahraničí.