Atos vyhlásil 9. ročník Ceny Josepha Fouriera, soutěže pro mladé vědce z oblasti počítačových věd

Praha, 6. března 2019 ‒ Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují již 9. ročník Ceny Josepha Fouriera 2019. Cílem soutěže je ocenit vynikající studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky z oblasti informatiky a výpočetních věd a podpořit tak rozvoj tohoto vědního oboru. Cenu získají autoři nejlepších výzkumných prací se speciálním zaměřením na návrh a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat.

Letošního ročníku celostátní soutěže Ceny Josepha Fouriera 2019 se účastní více než desítka českých univerzit a vysokých škol. Své práce mohou do soutěže přihlásit čeští a slovenští studenti mladší 33 let, jejichž disertační práce se týká oblasti informatiky a počítačových věd a kteří jsou autory alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise.

Univerzity vyberou své nejlepší kandidáty k obhajobě prací před odbornou porotou. Každá z nich může do 29. března 2019 nominovat dva studenty. Porota složená ze zástupců českých univerzit a vysokých škol, odborníků společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzského velvyslanectví v ČR zasedne v prostorách IT4I Národního superpočítačového centra v Ostravě dne 27. května 2019.

Porota vybere autory tří nejlepších výzkumných prací, kterým společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. udělí finanční odměnu. První dva výherci budou mít také možnost vycestovat do Francie na měsíční výzkumnou stáž ve vybrané francouzské výzkumné instituci. Stipendium na měsíční stáž poskytne Francouzské velvyslanectví v ČR. Udělena bude také speciální cena poroty, jejíž vítěz získá 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations.

Odměny, které čekají na výherce Ceny Josepha Fouriera 2019:

  1. místo: 60 000,- Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
  2. místo: 40 000,- Kč + Stipendium na výzkumnou stáž (1 měsíc)
  3. místo: 25 000,- Kč

Speciální cena poroty: 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Slavnostní předání cen výhercům proběhne na konci června 2019. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 a iniciátor této akce.

V loňském roce se stal absolutním vítězem Michal Balážia z Masarykovy univerzity. První cenu získal za vývoj biometrického systému, který dokáže rozlišovat osoby na základě charakteristických znaků chůze. Systém může usnadnit hledání osob a zvýšit bezpečnost občanů. Tento model v úspěšnosti rozeznávání překonal 13 jiných, dříve používaných metod.

„Počítačové vědy patří v současnosti k nejrychleji se rozvíjejícím oborům. Díky velkému potenciálu pro využití v praxi jsou navíc velmi atraktivním odvětvím pro mladé vědce a studenty. Jejich podpora by do budoucna pro Českou republiku mohla znamenat konkurenční výhodu. Je zde mnoho talentovaných lidí a Atos je bude i nadále podporovat, aby měli možnost svůj talent maximálně projevit,“ řekl Jaroslav Vojtěch – ředitel divize Big Data & Cyber Security.

Jak se přihlásit do soutěže?

Na tomto odkazu najdete všechny podmínky a přihlášku do soutěže. Vyplněnou přihlášku poté stačí zaslat na: sciences.prague@gmail.com. Bližší informace o soutěži a práce z předešlých ročníku najdete zde.

***

O Atosu

Atos je lídrem v digitálních službách, který zaměstnává 120 000 zaměstnanců v 73 zemích a dosahuje ročního výnosu ve výši 13 miliard EUR.

Atos je evropskou jedničkou v řešení Big Data, kybernetické bezpečnosti, digitálních pracovišť (Digital Workplace). Dále našim zákazníkům poskytujeme cloudové služby, infrastrukturu a datové řešení, stejně jako i transakční služby prostřednictvím společnosti Wordline, evropského lídra v oblasti platebních služeb.

Díky vysoké technologické odbornosti a znalostem průmyslových odvětví společnost Atos pracuje s klienty z různých obchodních sektorů, jako jsou: finanční služby, zdravotnictví, výrobní průmysl, média, telekomunikace, energetika, veřejný sektor, doprava, obrana a retailové podniky.

Společnost Atos je celosvětovým technologickým partnerem Olympijských a Paralympijských her a je kotovaná na pařížské burze CAC40. Společnost Atos působí pod značkami Atos, Atos Syntel, Unify a Wordline.

Označeno tagem