Advokátní kancelář Taylor Wessing vydala již třetí edici příručky pro videoherní průmysl

02.04.2019 – Mezinárodní právnická firma Taylor Wessing a její londýnská kancelář uvádí na trh již třetí editované vydání Guide to the Video Games Industry.  Videoherní průmysl jako jeden z nejrychleji rostoucích oborů současnosti stále generuje významné tržby dvojciferným tempem. V současné době aktuální objem příjmů přesahuje 130 miliard dolarů. Je to nejen díky geografické expanzi a dobrému hardwarovému zázemí, ale i rostoucímu počtu příležitostných hráčů. Průmysl tak nadále zůstává globální, ale je zde možné zaznamenat výrazný přesun do Asie, kde je přibližně 25 % příjmů jen z Číny. Příručka se tak může stát účinným nástrojem pro všechny, kteří se pohybují v tomto zábavním průmyslu.

Uvedený sektor přitahuje nové hráče. Příjmy rostou více od nových hráčů a zvyšují se v nových segmentech – 43 % hráčů je starší 36 let a 66 % hráčů jsou hráči kolem 12let, což je nárůst v této skupině z 58 % v roce 2013 o 8 %.  Nové obrazovky a možnosti mobilních zařízení umožňují hrát hry na kvalitnějších konzolích a multi přístupy umožňují plynule hrát napříč zařízeními. Mobilita je všudypřítomná. Nové streamovací platformy umožňují streamování špičkových her na základních zařízeních, a to generuje zájem o další nové produkty videoher. Tento trend se promítá i do výrazného nárůstu v oblasti eSportu.

A Guide to the Video Games Industry se zabývá pravidly pro zpeněžování her, epeněženkami, transakcemi prováděnými v herních měnách, zvyšováním výnosů z her i daněmi v jednotlivých zemích a sleduje daňové úlevy nejen v UK, ale i v rámci EU. Zajímavou sekcí je i prevence proti praní špinavých peněz. Příručka se dále věnuje inzerci a propagaci her a jejich dalšímu rozvoji. Její součástí je i ochrana osobních dat a ochrana vytvořeného obsahu. Zaměřuje se i na protiprávní obsah. Součástí dokumentu je ochrana autorských práv i vzhledem k tomu, že mnoho her následně produkuje například hračky jako součást marketingu a legální propagace. Více v samotné příručce, která je zdarma ke stažení na stránkách www.united-kingdomtaylorwessing.com/en.

Průmysl tak roste a stává se agilnějším a mobilnějším, vydělává více peněz z většího počtu hráčů a zároveň směřuje na východ. Nicméně toto je trend, kterému se současná globální společnost nevyhne. S tím se pojí i metody zpeněžování, zejména oblast mikrotransakcí, pokračuje nadále negativní publicita a postupuje regulace. Pravidla pro reklamu a marketing, která se na odlišných trzích liší a zavedení GDPR, přináší nové výzvy do odvětví a v neposlední řadě i v oblasti získávání hráčů a manipulace s jejich osobními údaji. Herní průmysl je ovlivňován vyvíjejícím se postojem zaměstnavatelů a zaměstnanců. Příručka se tak může stát vítanou pomůckou pro všechny, kteří se v tomto segmentu pohybují.

Materiál byl připraven a publikován ve Velké Británii 1. dubna 2019 a je k dispozici na adrese:

https://fr.zone-secure.net/-/TaylorWessingPlay/-/#page=1

O Taylor Wessing:

https://www.taylorwessing.com

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 33 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.