Zhroutí se po brexitu digitální trh a elektronická komunikace kvůli chybějící legislativě?

Komentář Martina Vondrouše, Software602:

Je velmi nepravděpodobné, že by Velká Británie vytvořila zcela nové a odlišné předpisy a systémy, které by nenavazovaly na stávající vývoj a nebyly v souladu s předpisy EU. Nekompatibilita s evropským jednotným digitálním trhem by Británii nepřinesla nic prospěšného.

Zmatky týkající se odchodu Velké Británie z EU neberou konce a s prodlužující se nejistotou roste i nervozita. Týká se to finančních trhů, burzovních akcií, měnových trhů, dopravy, pohybu, práce lidí a jednotlivých firem. Důvodů k nervozitě by se našlo nespočet. Jedním z nich, o kterém se překvapivě zas až tolik nemluví, je budoucnost digitální komunikace a elektronických identit.

Pevný a stabilní rámec pro práci a fungování na digitálním trhu stanovila Evropská unie v rámci  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES známé jako eIDAS. Jeho cílem bylo dosažení jednoty a bezpečnosti elektronické komunikace, transakcí a zabezpečení dokumentů napříč digitálními trhy a členskými státy EU. Otázkou je, co bude s eIDAS po brexitu.

Brexit a eIDAS

Stávající průběh vývoje legislativy a pracovního prostředí pro práci s elektronickými dokumenty a podpisy vypadá optimisticky a dává naději na to, že stávající schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat bude zachována alespoň na technické úrovni. Legislativní soulad se velmi pravděpodobně během několika málo měsíců nezmění.

Již nyní poskytuje britská vláda elektronické služby ověřování identity a další agendy na portále http://www.gov.uk. Podnikání a elektronická komunikace v UK se posledních pár let vyvíjela a přizpůsobovala evropskému nařízení a digitálnímu trhu EU. Bylo investováno velmi mnoho do standardů, aplikací a vývoje. Tyto investice a silné zvykové právo minimalizují riziko výrazných změn při práci s elektronickými podpisy a transakcemi.

O eIDAS

Nařízení eIDAS je platné od 1. července 2016, vstoupilo tedy v obecnou platnost již po referendu o brexitu. Nicméně oznámeno bylo již v roce 2014 a od té doby členské státy pracovaly na jeho integraci do národních legislativ a vytvářely adaptační zákony k zajištění interoperability. Velká Británie nebyla pozadu a v roce 2016 projednal tamní parlament návrh naší obdoby adaptačního zákona. Ten 22. července 2016 vstoupil v platnost.

Ing. Martin Vondrouš, Business Development

Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky na ZČU v Plzni, v oblasti IT působí 15 let. Zabýval se XML technologiemi, zpracováním a verifikací dat. Dlouhodobě působí jako konzultační specialista v oboru bezpečnosti dat a elektronizace dokumentů a procesů, elektronické archivaci dat a dokumentů.

V Software602 a.s. má na starosti problematiku eIDAS a kvalifikované služby SecuSign a oblast elektronického podepisování a autorizace dat. Interní auditor bezpečnosti, držitel ITIL certifikace. Projektový manažer evropských projektů Eureka. Podílel se na projektech CzechPOINT a ISDS.

 

Reklamy