Beseda KIA a neziskových organizací: V ČR chybí systém péče o autistické děti a včasná terapie, odborných zařízení na pomoc autistům je kritický nedostatek

  • 2. duben je Světovým dnem porozumění autismu
  • V Evropě trpí autismem každé 89. dítě ve věku 7-9 let
  • Diagnostika nemoci v EU probíhá v průměru téměř dva roky po tom, kdy rodiče projeví první obavy o zdraví svého dítěte
  • Včasná léčba je přitom pro stabilizaci zdravotního stavu dítěte zásadní
  • Beseda zástupců neziskových organizací, veřejného ochránce práv a automobilky KIA poukázala na nejpalčivější problémy rodin s autistickými dětmi
  • V ČR je kritický nedostatek zařízení, která mohou rodinám s autisty pomoci
  • Péče o autistické děti je finančně i psychicky vyčerpávající

Praha, 2. dubna 2019 – Podle nejnovějšího rozsáhlého výzkumu financovaného Evropskou unií, který probíhal v letech 2015 až 2018 na vzorku 632 tisíc dětí, trpí v Evropě určitou formu autismu 1,2 % dětí ve věku 7-9 let. Jinými slovy, každé 89. dítě v Evropě trpí autismem. První starosti rodičů dětí s autismem se objevují v průměru ve věku dvou let (25. měsíc), ale na správnou diagnostiku rodiče čekají v průměru téměř další dva roky (do 44. měsíce). Dvě třetiny rodičů se dostane ke specialistovi později než po půl roce od vyjádření svých obav. Včasná diagnostika a léčba je přitom zásadní pro stabilizaci zdravotního stavu dětí s poruchami autistického spektra.

Společnost KIA MOTORS CZECH, která se spolu s Nadací Naše dítě dlouhodobě věnuje podpoře rodin s autistickými dětmi, proto při příležitosti Světového dne porozumění autismu uspořádala besedu s odborníky, jejímž cílem bylo upozornit na nejpalčivější problémy rodin s autistickými dětmi. Beseda se konala v prostorách neziskové organizace Modrý klíč, která poskytuje sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě zástupců hostitelské organizace se jí zúčastnili také odborníci z neziskové organizace APLA, která podporuje lidi s autismem a jejich rodiny, a také z Úřadu veřejného ochránce práv.

„Autismus je v dnešní době velkým problémem, o kterém se veřejně mluví méně, než by bylo potřeba. Tato diagnóza často úplně obrátí život postižených rodin naruby. V Česku existuje řada organizací, které lidem s poruchami autistického spektra pomáhají. Problematice se věnuje i celá řada firem. To ale zdaleka nestačí, protože péče o lidi s poruchami autistického spektra je finančně velmi náročná. Proto se i touto cestou snažíme o zviditelnění celé problematiky, která si zaslouží mnohem větší pozornost a celospolečenskou debatu,“ vysvětlila důvody pro konání besedy Kateřina Vaňková Jouglíčková, manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH.

Zásadním problémem je akutní nedostatek zařízení, které mohou poskytnout dětem a dospělým s poruchou autistického spektra odbornou pomoc. Jak upozornila Romana Jakešová, vedoucí odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením z úřadu Veřejného ochránce práv, v České republice připadají v průměru pouze dvě až tři taková zařízení na jeden kraj, tedy mnohonásobně méně než by bylo potřeba. V České republice se přitom odhadem narodí každý rok okolo tisíce dětí s určitou formou autismu. Podle Radovana Netušila, zástupce ředitelky organizace Modrý klíč je pro tyto děti zásadní včasná diagnostika a také včasné zahájení terapie. Právě rychlé zahájení terapie může být klíčové pro stabilizaci zdravotního stavu dětí a pro zlepšení kvality jejich života. Vedoucí přímé péče organizace APLA Jižní Čechy Petra Marešová připomněla extrémní náročnost péče o děti a dospělé trpící autismem, a také její finanční nákladnost – péče člena rodiny s poruchou autistického spektra může dosahovat až desítek tisíc korun měsíčně.

Automobilka Kia společně s Nadací Naše dítě podporuje rodiny s autismem již třetím rokem. Hlavní motivací pro podporu rodin dětí s poruchou autistického spektra byl zvyšující se počet diagnóz a náročnost péče o lidi s touto poruchou. V rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ putuje z každého prodaného vozu značky Kia padesát korun na podporu nadace, která pravidelně dvakrát za rok obdrží finanční částku, kterou poté rozdělí mezi potřebné rodiny a organizace.

KIA MOTORS CZECH je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České republiky, ve které působí od roku 1993. Za 25 let své existence prodala Kia na českém trhu téměř 110 000 vozů. Aktuálně prodává na 12 modelových řad z čehož 6 s alternativním pohonem (EV, HEV, PHEV, MHEV). Kia má v ČR 59 autorizovaných prodejních a servisních míst a průběžně jí patří 7. místo na trhu. V roce 2015 uzavřela partnerství se společností Autodrom Most, která provozuje motorsportové aktivity a Centrum bezpečné jízdy. Kurzy pro výuku a výcvik bezpečnosti se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu navštívilo za dobu spolupráce téměř 8 tisíc účastníků, kteří s více než třemi desítkami modelů Ceed najezdili na 20 tisíc kilometrů. Od roku 2009 Kia úzce spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity rozšířila o projekt dárcovské samolepky „Já a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení spolupráce obdržela nadace částku převyšující 2 miliony korun a podpořeno bylo více než 80 projektů na pomoc znevýhodněným či zdravotně postiženým dětem. Více informací o společnosti KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.cz.

Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla založena v roce 1944 a je nejstarší korejskou automobilkou. Dnes, ve 190 zemích celého světa, prodává ročně cca 3 miliony vozidel ve 14 výrobních a montážních závodech v 5 zemích světa s ročním obratem přes 49 miliard USD a zaměstnává přes 52 000 pracovníků. Kia je hlavním partnerem tenisového šampionátu  Australian Open, oficiálním automobilovým partnerem fotbalové organizace FIFA, oficiálním partnerem Evropské ligy UEFA a hlavním partnerem evropského mistrovství League of Legends 2019. Hlavní slogan značky „The Power to Surpise“ vyjadřuje celosvětový závazek značky překvapovat zákazníky cestou atraktivních a inspirujících zážitků překonávajících původní očekávání. Více informací o společnosti Kia Motors Corporation naleznete na stránkách www.kianewscenter.com