Tři čtvrtiny evropských firem by rády zjistily, kdo stál za kyberútokem na jejich organizaci

3. dubna 2019 – Nejnovější průzkum společnosti Kaspersky Lab poukazuje na rozdíly mezi preventivními opatřeními, která firmy chtějí aplikovat v rámci kybernetického zabezpečení a kroky, které ve skutečnosti provádějí. Zatímco 83 % organizací tvrdí, že provádějí opatření, která pomáhají zabránit kybernetickým útokům, pouze 41 % jich zavedlo pravidelná školení zaměstnanců o IT bezpečnosti. Alarmující je i poměrně nízké procento firem (53 %), které jsou přesvědčeny o tom, že je jejich organizace dostatečně chráněna před útoky kybernetických zločinců. Velká část manažerů (79 %) s rozhodovací pravomocí v oblasti IT by podle průzkumu také ráda věděla, kdo je strůjcem kyberútoku, kterému jejich organizace čelila. Tyto údaje vyplývají z průzkumu, který provedla společnost Kaspersky Lab mezi IT manažery v šesti evropských státech: Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku a Rumunsku.

Rozdíl mezi vnímáním a realitou

Téma kybernetické bezpečnosti se čím dál častěji objevuje v novinách a na zpravodajských portálech. I díky tomu se zvyšuje celkové povědomí firem o IT rizicích a škodách, které jim mohou způsobit. Každý druhý manažer s rozhodovací pravomocí v oblasti IT v našem průzkumu přiznal, že by měl potíže vyčíslit celkové ztráty firmy způsobené kyberútokem, protože si uvědomují, jak obtížné je vyčíslit poškození pověsti firmy. 57 % si jich také uvědomuje, že hackeři neustále zdokonalují své nástroje a taktiky.

Více než tři čtvrtiny dotázaných odborníků (79 %) by rády věděly, kdo stál za útokem na jejich organizaci. Velká část si jich ale také myslí (68 %), že pouze mizivé procento kyberzločinců je usvědčeno a postaveno za své činy před soud.

Studie si také všímá rozdílů mezi sebedůvěrou, kterou firemní IT manažeři mají ohledně schopnosti zastavit kybernetický útok na svoji infrastrukturu, a skutečnými preventivními opatřeními. Polovina respondentů (53 %) totiž uvedla, že je jejich organizace schopna efektivně zastavit jakýkoliv kybernetický útok a 83 % uvedlo, že mají zavedená dostatečná preventivní opatření, která mají zabraňovat kybernetickým incidentům. Při bližším pohledu jsme ale zjistili vážné nedostatky. Například pouze čtyři z deseti evropských firem školí všechny své zaměstnance v oblasti bezpečnosti IT. Nejméně proškolení jsou zaměstnanci ve Francii (33 %) a ve Velké Británii (34 %). Přitom takováto odborná školení jsou pro účinné nastavení firemních pravidel IT bezpečnosti nezbytná. Jiný průzkum totiž poukazuje na to, že za skoro polovinu (46 %) kybernetických incidentů jsou ve firmách odpovědní zaměstnanci.

Průzkum ale přinesl i pozitivnější pohled na firemní kyberbezpečnost. Až třetina evropských firem totiž využívá reporty a analýzy kybernetických hrozeb. Na základě toho se dá předpokládat, že IT decision-makeři začínají IT bezpečnosti věnovat více pozornosti a díky analýzám zavádějí lepší obranná opatření.  

Uvedená statistická data vycházejí z průzkumu společnosti Kaspersky Lab, který provedla v šesti evropských státech agentura Arlington Research – Francie, Německo, Itálie, Rumunsko, Španělsko a Velká Británie. V každé zemi se uskutečnilo 300 rozhovorů. Respondenty byli pracovníci s rozhodovací pravomocí v oblasti IT z SMB firem (2 – 499 zaměstnanců) a velkých korporací (500+ zaměstnanců).

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností již více než 21 let. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb nové generace zaměřených na ochranu podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.