Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, na novém rekordu

Ke konci března v České republice podnikalo 17 736 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o 36 %. Jedná se o 7 932 nespolehlivých plátců DPH a 9 804 nespolehlivých osob. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode, leader v oblasti dat a analytiky o firmách.

„Ačkoliv nespolehliví plátci DPH začali koncem roku 2017 ubývat, počty nespolehlivých osob, což jsou firmy, které se po zrušení registrace DPH přesunuly do této kategorie, přibývají velmi rychlým tempem,“ zhodnotila aktuální data analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že celkový počet subjektů na černé listině dosáhl nového historického rekordu.

Ačkoliv nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci, výrazně více nespolehlivých subjektů je mezi společnostmi s ručením omezeným. Jedná se o 13 788 společností s ručením omezeným a 2 063 živnostníků.

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami

  s.r.o. živnostníci
Nespolehliví plátci DPH 6 248 1 097
Nespolehlivé osoby 7 540 966
Celkem 13 788 2 063

Zdroj: Bisnode

Nejpočetnější skupinu, 48 % nespolehlivých subjektů, tvoří subjekty, které podle klasifikace ČSÚ tržby neuvádí nebo nevykazují. Následují společnosti s tržbami mezi jedním a deseti miliony korun (20 %), společnosti s tržbami do jednoho milionu korun (16 %) a společnosti s tržbami od deseti do sta milionů korun (11 %).

Kategorie obratu Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem
Neuvedeno 1 808 6 710 8 518
1 – 999 999 Kč 1 580 1 199 2 779
1 000 000 – 10 000 000 Kč 2 647 830 3 477
10 000 000 – 99 999 999 Kč 1 707 303 2 010
100 000 000 – 999 999 999 Kč 151 21 172
1 000 000 000 Kč a více 2 0 2
N/A 37 741 778
Celkem 7 932 9 804 17 736

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 9 590, tedy 54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 443 firem, což představuje 14% podíl.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů

  Nespolehliví plátci DPH Nespolehlivé osoby Celkem Podíl na celku
Jihočeský kraj 106 90 196 1,11 %
Jihomoravský kraj 918 1525 2 443 13,77 %
Karlovarský kraj 71 115 186 1,05 %
Královéhradecký kraj 157 327 484 2,73 %
Liberecký kraj 119 204 323 1,82 %
Moravskoslezský kraj 329 549 878 4,95 %
Olomoucký kraj 134 280 414 2,33 %
Pardubický kraj 60 118 178 1,00 %
Plzeňský kraj 209 265 474 2,67 %
Praha 4 701 4 889 9 590 54,07 %
Středočeský kraj 552 740 1292 7,28 %
Ústecký kraj 346 386 732 4,13 %
Vysočina 63 112 175 0,99 %
Zlínský kraj 141 190 331 1,87 %
Neurčeno 26 14 40 0,23 %
Celkem 7 932 9 804 17 736 100,00 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode